Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Rheoli Arwyddion Gosod Eiddo

Mae Cyngor Dinas Caerdydd wedi derbyn cymeradwyaeth Gweinidog Cynllunio Cymru i gyflwyno rheolaethau lleol dros godi arwyddion gosod tai yn wardiau Cathays a Phlasnewydd. Bydd y rheolaethau hyn yn dod i rym o 1 Hydref 2015.

Cyflwynwyd y cais ar 21 Hydref 2014 ac fe’i cymeradwywyd ar 23 Ebrill 2015.

Y rheswm am y Cyfarwyddyd yw bod cynifer o arwyddion wedi’u gosod fel eu bod yn effeithio’n andwyol ar gymeriad ac ymddangosiad yr ardal a lles cymunedau preswyl.

Gelwir hyn yn ‘Cyfarwydd Rheoliad 7’ sy’n dileu hawliau arferol (a elwir yn ‘Caniatâd Tybiedig’) i arddangos arwyddion o’r fath heb ganiatâd oni bai eu bod yn bodloni meini prawf llym (PDF 1.82 MB)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

Cyhoeddwyd hysbysiad cyhoeddus​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd ar ddechrau mis Medi 2015 yn cadarnhau dyddiad gweithredu o 1 Hydref 2015 .


O’r dyddiad hwn bydd yn anghyfreithlon i godi arwyddion gosod tai os nad ydynt yn bodloni’r meini prawf o fewn yr ardal reoli oni bai bod ganddynt ganiatâd i hysbysebu, cymerir camau gorfodi yn erbyn y partïon sy’n gyfrifol am arddangos yr hysyseb.
 

Dogfennau Cyfarwyddyd Rheoliad 7Cysylltwch â ni ar-lein

Cysylltu â ni


© 2022 Cyngor Caerdydd