Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Canllawiau Cynllunio Rhanbarthol

​Mae Cyngor Caerdydd yn gweithio mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol i lunio canllawiau cynllunio ar gyfer y rhanbarth.

 

Grŵp Cynllunio Strategol De-ddwyrain Cymru (SEWSPG)

 

Cynhyrchodd y grŵp hwn ganllaw cynllunio rhanbarthol ar gyfer De-Ddwyrain Cymru mewn partneriaeth â 10 o awdurdodau cynllunio eraill yn y rhanbarth. Mae’r grŵp yn parhau i gyfarfod i drafod materion rhanbarthol.

 

Grŵp Gwastraff Rhanbarthol De-ddwyrain Cymru (SEWRWG)

 

Cynhyrchodd y grŵp hwn Adolygiad Cyntaf o Gynllun Gwastraff Rhanbarthol De-ddwyrain Cymru ym mis Gorffennaf 2008 mewn partneriaeth ag 11 o awdurdodau cynllunio lleol eraill yn y rhanbarth.

Cysylltwch â ni i ofyn am gopi o’r adroddiad.

 

Gweithgor Agregau Rhanbarthol De Cymru (SWR​AWP)

 

Cynhyrchodd y grŵp Ddatganiad Technegol Rhanbarthol ym mis Hydref 2008 yn nodi strategaeth ar gyfer cynhyrchu agregau yn Ne Cymru mewn partneriaeth ag 18 o awdurdodau cynllunio lleol eraill.

Cysylltwch â ni i ofyn am gopi o’r adroddiad.


Cysylltu â ni


             ​​
© 2022 Cyngor Caerdydd