Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Eich Cyngor > Dweud eich dweud > Proffiliau Ardal > Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru

Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru

Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru yw'r mesur swyddogol ar gyfer ardaloedd bach o amddifadedd yng Nghymru ac mae wedi'i ddylunio i nodi'r ardaloedd bach hynny lle ceir y crynodiadau uchaf o fathau amrywiol o amddifadedd.


Mae pob Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is (LSOA) yng Nghymru wedi'i rhestru yn ôl amddifadedd cyffredinol yn ogystal ag ar gyfer sawl parth ar wahân, gyda safle 1 wedi'i ddyrannu i'r ardal fwyaf difreintiedig. Fodd bynnag, ni ellir defnyddio'r safleoedd i fonitro newid dros amser ac ni ellir eu cymharu â mynegeion a luniwyd ar gyfer gwledydd eraill y DU. 


Cyhoeddwyd y Mynegai diweddaraf yn Tachwedd 2014. Gellir gweld rhagor o wybodaeth, gan gynnwys canllawiau ar eu defnydd, drwy ddilyn y dolenni isod: 


Llywodraeth Cymru (MALlC)​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd  


StatsCymru (MALlC)​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd


Gweld Adroddiadau Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru yn ôl adrannau etholiadol​​

​​​​​
  
  
  
MALlC Adamsdown - Adamsdown WIMD 2014.pdfMALlC Adamsdown - Adamsdown WIMD 20141754 KB
MALlC Butetown - Butetown WIMD - 2014.pdfMALlC Butetown - Butetown WIMD - 2014543 KB
MALlC Caerau - Caerau WIMD 2014.pdfMALlC Caerau - Caerau WIMD 2014543 KB
MALlC Treganna - Canton WIMD 2014.pdfMALlC Treganna - Canton WIMD 2014810 KB
MALlC Cathays - Cathays WIMD 2014.pdfMALlC Cathays - Cathays WIMD 2014507 KB
MALlC Creigiau Sain Ffagan - Creigiau St Fagans WIMD 2014.pdfMALlC Creigiau Sain Ffagan - Creigiau St Fagans WIMD 2014420 KB
MALlC Cyncoed - Cyncoed WIMD 2014.pdfMALlC Cyncoed - Cyncoed WIMD 2014471 KB
MALlC Trelai - Ely WIMD 2014.pdfMALlC Trelai - Ely WIMD 2014721 KB
MALlC y Tyllgoed - Fairwater WIMD 2014.pdfMALlC y Tyllgoed - Fairwater WIMD 2014631 KB
MALlC Gablafa - Gabalfa WIMD 2014.pdfMALlC Gablafa - Gabalfa WIMD 20142468 KB
MALlC Grangetown - Grangetown WIMD 2014.pdfMALlC Grangetown - Grangetown WIMD 2014543 KB
MALlC Y Mynydd Bychan - Heath WIMD 2014.pdfMALlC Y Mynydd Bychan - Heath WIMD 2014793 KB
MALlC Llysfaen - Lisvane WIMD 2014.pdfMALlC Llysfaen - Lisvane WIMD 2014499 KB
MALlC Ystum Taf - Llandaff North WIMD 2014.pdfMALlC Ystum Taf - Llandaff North WIMD 2014592 KB
MALlC Llandaf - Llandaff WIMD 2014.pdfMALlC Llandaf - Llandaff WIMD 2014571 KB
MALlC Llanisien - Llanishen WIMD 2014.pdfMALlC Llanisien - Llanishen WIMD 2014607 KB
MALlC Llanrhymni - Llanrumney WIMD 2014.pdfMALlC Llanrhymni - Llanrumney WIMD 2014485 KB
MALlC Pentwyn - Pentwyn WIMD 2014.pdfMALlC Pentwyn - Pentwyn WIMD 2014523 KB
MALlC Pentyrch - Pentyrch WIMD 2014.pdfMALlC Pentyrch - Pentyrch WIMD 2014510 KB
MALlC Penylan - Penylan WIMD 2014.pdfMALlC Penylan - Penylan WIMD 2014744 KB
MALlC Plasnewydd - Plasnewydd WIMD 2014.pdfMALlC Plasnewydd - Plasnewydd WIMD 2014627 KB
MALlC Pontprennau a Phentref Llaneirwg - Pontprennau and Old St Mellons WIMD 2014.pdfMALlC Pontprennau a Phentref Llaneirwg - Pontprennau and Old St Mellons WIMD 2014556 KB
MALlC Radur a Phentre-poeth - Radyr and Morganstown WIMD 2014.pdfMALlC Radur a Phentre-poeth - Radyr and Morganstown WIMD 2014539 KB
MALlC Rhiwbeina - Rhiwbina WIMD 2014.pdfMALlC Rhiwbeina - Rhiwbina WIMD 2014472 KB
MALlC Glan yr Afon - Riverside WIMD 2014.pdfMALlC Glan yr Afon - Riverside WIMD 2014484 KB
MALlC Tredelerch - Rumney WIMD 2014.pdfMALlC Tredelerch - Rumney WIMD 2014482 KB
MALlC Y Sblot - Splott WIMD 2014.pdfMALlC Y Sblot - Splott WIMD 2014563 KB
MALlC Trowbridge - Trowbridge WIMD 2014.pdfMALlC Trowbridge - Trowbridge WIMD 2014465 KB
MALlC Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais - Whitchurch Tongwynlais WIMD 2014.pdfMALlC Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais - Whitchurch Tongwynlais WIMD 2014468 KB
​​

​​

​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​
English