Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Eich Cyngor > Dweud eich dweud > Proffiliau Ardal > Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru

Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru

Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru yw'r mesur swyddogol ar gyfer ardaloedd bach o amddifadedd yng Nghymru ac mae wedi'i ddylunio i nodi'r ardaloedd bach hynny lle ceir y crynodiadau uchaf o fathau amrywiol o amddifadedd.


Mae pob Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is (LSOA) yng Nghymru wedi'i rhestru yn ôl amddifadedd cyffredinol yn ogystal ag ar gyfer sawl parth ar wahân, gyda safle 1 wedi'i ddyrannu i'r ardal fwyaf difreintiedig. Fodd bynnag, ni ellir defnyddio'r safleoedd i fonitro newid dros amser ac ni ellir eu cymharu â mynegeion a luniwyd ar gyfer gwledydd eraill y DU. 


Cyhoeddwyd y Mynegai diweddaraf yn Tachwedd 2019. Gellir gweld rhagor o wybodaeth, gan gynnwys canllawiau ar eu defnydd, drwy ddilyn y dolenni isod: 


Llywodraeth Cymru (MALlC)​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd  


StatsCymru (MALlC)​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd


Gweld Adroddiadau Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru yn ôl adrannau etholiadol​​

​​​​​
​​

​​

​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​
English