Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru

Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru yw'r mesur swyddogol ar gyfer ardaloedd bach o amddifadedd yng Nghymru ac mae wedi'i ddylunio i nodi'r ardaloedd bach hynny lle ceir y crynodiadau uchaf o fathau amrywiol o amddifadedd.


Mae pob Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is (LSOA) yng Nghymru wedi'i rhestru yn ôl amddifadedd cyffredinol yn ogystal ag ar gyfer sawl parth ar wahân, gyda safle 1 wedi'i ddyrannu i'r ardal fwyaf difreintiedig. Fodd bynnag, ni ellir defnyddio'r safleoedd i fonitro newid dros amser ac ni ellir eu cymharu â mynegeion a luniwyd ar gyfer gwledydd eraill y DU. 


Cyhoeddwyd y Mynegai diweddaraf yn Tachwedd 2019. Gellir gweld rhagor o wybodaeth, gan gynnwys canllawiau ar eu defnydd, drwy ddilyn y dolenni isod: 


Llywodraeth Cymru (MALlC)​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd 


StatsCymru (MALlC)​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd


Gweld Adroddiadau Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru yn ôl adrannau etholiadol​​

​​​​​

 Error

Web Part Error: An error has occurred. Correlation ID: 9ffefa9f-2b84-f0c0-eecc-022e8327034e.
​​

​​

​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​