Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru

Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru yw'r mesur swyddogol ar gyfer ardaloedd bach o amddifadedd yng Nghymru ac mae wedi'i ddylunio i nodi'r ardaloedd bach hynny lle ceir y crynodiadau uchaf o fathau amrywiol o amddifadedd.


Mae pob Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is (LSOA) yng Nghymru wedi'i rhestru yn ôl amddifadedd cyffredinol yn ogystal ag ar gyfer sawl parth ar wahân, gyda safle 1 wedi'i ddyrannu i'r ardal fwyaf difreintiedig. Fodd bynnag, ni ellir defnyddio'r safleoedd i fonitro newid dros amser ac ni ellir eu cymharu â mynegeion a luniwyd ar gyfer gwledydd eraill y DU. 


Cyhoeddwyd y Mynegai diweddaraf yn Tachwedd 2019. Gellir gweld rhagor o wybodaeth, gan gynnwys canllawiau ar eu defnydd, drwy ddilyn y dolenni isod: 


Llywodraeth Cymru (MALlC)​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd 


StatsCymru (MALlC)​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd


Gweld Adroddiadau Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru yn ôl adrannau etholiadol​​

​​​​​
  
  
  
  
MALlC Adamsdown - Adamsdown WIMD 2019.pdfMALlC Adamsdown - Adamsdown WIMD 201920192337 KB
MALlC Butetown - Butetown WIMD - 2019.pdfMALlC Butetown - Butetown WIMD - 201920192372 KB
MALlC Caerau - Caerau WIMD 2019.pdfMALlC Caerau - Caerau WIMD 201920192673 KB
MALlC Treganna - Canton WIMD 2019.pdfMALlC Treganna - Canton WIMD 201920192644 KB
MALlC Cathays - Cathays WIMD 2019.pdfMALlC Cathays - Cathays WIMD 201920192568 KB
MALlC Creigiau Sain Ffagan - Creigiau St Fagans WIMD 2019.pdfMALlC Creigiau Sain Ffagan - Creigiau St Fagans WIMD 201920192000 KB
MALlC Cyncoed - Cyncoed WIMD 2019.pdfMALlC Cyncoed - Cyncoed WIMD 201920192305 KB
MALlC Trelai - Ely WIMD 2019.pdfMALlC Trelai - Ely WIMD 201920192679 KB
MALlC y Tyllgoed - Fairwater WIMD 2019.pdfMALlC y Tyllgoed - Fairwater WIMD 201920192587 KB
MALlC Gablafa - Gabalfa WIMD 2019.pdfMALlC Gablafa - Gabalfa WIMD 201920192854 KB
MALlC Grangetown - Grangetown WIMD 2019.pdfMALlC Grangetown - Grangetown WIMD 201920192479 KB
MALlC Y Mynydd Bychan - Heath WIMD 2019.pdfMALlC Y Mynydd Bychan - Heath WIMD 201920192588 KB
MALlC Llysfaen - Lisvane WIMD 2019.pdfMALlC Llysfaen - Lisvane WIMD 201920192233 KB
MALlC Ystum Taf - Llandaff North WIMD 2019.pdfMALlC Ystum Taf - Llandaff North WIMD 201920192528 KB
MALlC Llandaf - Llandaff WIMD 2019.pdfMALlC Llandaf - Llandaff WIMD 201920192437 KB
MALlC Llanisien - Llanishen WIMD 2019.pdfMALlC Llanisien - Llanishen WIMD 201920192814 KB
MALlC Llanrhymni - Llanrumney WIMD 2019.pdfMALlC Llanrhymni - Llanrumney WIMD 201920192431 KB
MALlC Pentwyn - Pentwyn WIMD 2019.pdfMALlC Pentwyn - Pentwyn WIMD 201920192655 KB
MALlC Pentyrch - Pentyrch WIMD 2019.pdfMALlC Pentyrch - Pentyrch WIMD 201920192196 KB
MALlC Penylan - Penylan WIMD 2019.pdfMALlC Penylan - Penylan WIMD 201920193151 KB
MALlC Plasnewydd - Plasnewydd WIMD 2019.pdfMALlC Plasnewydd - Plasnewydd WIMD 201920192434 KB
MALlC Pontprennau a Phentref Llaneirwg - Pontprennau and Old St Mellons WIMD 2019.pdfMALlC Pontprennau a Phentref Llaneirwg - Pontprennau and Old St Mellons WIMD 201920192538 KB
MALlC Radur a Phentre-poeth - Radyr and Morganstown WIMD 2019.pdfMALlC Radur a Phentre-poeth - Radyr and Morganstown WIMD 201920192325 KB
MALlC Rhiwbeina - Rhiwbina WIMD 2019.pdfMALlC Rhiwbeina - Rhiwbina WIMD 201920192171 KB
MALlC Glan yr Afon - Riverside WIMD 2019.pdfMALlC Glan yr Afon - Riverside WIMD 201920192436 KB
MALlC Tredelerch - Rumney WIMD 2019.pdfMALlC Tredelerch - Rumney WIMD 201920192128 KB
MALlC Y Sblot - Splott WIMD 2019.pdfMALlC Y Sblot - Splott WIMD 201920192453 KB
MALlC Trowbridge - Trowbridge WIMD 2019.pdfMALlC Trowbridge - Trowbridge WIMD 201920191946 KB
MALlC Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais - Whitchurch Tongwynlais WIMD 2019.pdfMALlC Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais - Whitchurch Tongwynlais WIMD 201920192334 KB
​​

​​

​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd