Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Data dinas

​​Yma gallwch ddod o hyd i wybodaeth am economi Caerdydd, gyda data ar Gynnyrch Domestig Gros, Cyfradd Diweithdra ac incwm aelwydydd y Ddinas. Mae gwybodaeth hefyd ar gael am gymwysterau yn y Ddinas. Lle mae data ar gael, gellir ei dorri i lawr i lefel Ward a'i gymharu ag ardaloedd eraill yn y DU.Economi Caerdydd​

Data am economi, cyfraddau diweithdra ac incwm cartrefi Caerdydd.

Caerdydd Un Blaned

Data am ansawdd aer, llifogydd a chyfraddau ailgylchu.

Cymunedau diogel, hyderus a grymus

Data am gynhwysiant a diogelwch cymunedol yng Nghaerdydd.

Plant a phobl ifanc

Data am les plant a phobl ifanc.

Cefnogi pobl allan o dlodi

Data ar agweddau o anfantais o fewn y ddinas.

Iechyd a lles

Data ar iechyd, cefnogaeth a boddhad bywyd cyffredinol.

Demograffeg Caerdydd​

Data ar broffil demograffig, poblogaeth a thueddiadau Caerdydd.​

 
Mwy:
© 2022 Cyngor Caerdydd