Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Poblogaeth

Bob blwyddyn mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn cyhoeddi amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​​​​ ar gyfer Cymru a Lloegr. Mae’r rhain yn cynnwys ffigurau ar gyfer awdurdodau lleol a wardiau etholiadol (arbrofol). 


Dyma’r data diweddaraf sydd ar gael:

Caerdydd: canol 2017 (cyhoeddwyd ym mis Mehefin 2018)

Wardiau: canol 2017 (cyhoeddwyd ym mis Hydref 2018)


D.S.: Mae’r amcangyfrifon poblogaeth ar gyfer wardiau etholiadol (canol 2018) yn gyson â chanlyniadau Cyfrifiad 2011 ac maent ar gael ar gyfer wardiau etholiadol 2019 (interim) fel yr oeddent ym mis Mai 2019​.  Maent hefyd yn gwbl gyson ag amcangyfrifon poblogaeth ar gyfer daearyddiaeth ar lefelau uwch ac fe’u cynhyrchir gan ddefnyddio Ardaloedd Cynnyrch fel blociau adeiladu. Cyfanswm pob ardal fach yw cyfanswm poblogaeth yr Ardaloedd Cynnyrch sy’n  cynnig y ‘ffit orau’ gyda ffiniau daearyddol yr ardal. Mae disgrifiadau llawn o’r dulliau a ddefnyddiwyd i gyfrifo amcangyfrifon poblogaeth ardaloedd bach canol 2017, ar gyfer Ardaloedd Cynnyrch Ehangach a daearyddiaeth eraill, ar gael ar wefan y SYG​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd


Mae dogfennau yn y rhestr yn nodi proffil oedran ar gyfer Caerdydd a phob un o’r 29 ward etholiadol yn y ddinas gan ddefnyddio data canol 2017.

Gweld Proffiliau Amcangyfrifon Poblogaeth Caerdydd a’i Wardiau​


  
  
  
1.Amcangyfrif Poblogaeth Caerdydd - Cardiff Population Estimate.pdf1.Amcangyfrif Poblogaeth Caerdydd - Cardiff Population Estimate2018
Amcangyfrif Poblogaeth Adamsdown Population Estimate.pdfAmcangyfrif Poblogaeth Adamsdown Population Estimate2018
Amcangyfrif Poblogaeth Butetown Population Estimate.pdf
Checked Out To: Haines, RhysAmcangyfrif Poblogaeth Butetown Population Estimate.pdf
Checked Out To: Haines, RhysAmcangyfrif Poblogaeth Butetown Population Estimate2018
Amcangyfrif Poblogaeth Caerau - Caerau Population Estimate.pdfAmcangyfrif Poblogaeth Caerau - Caerau Population Estimate2018
Amcangyfrif Poblogaeth Cathays - Cathays Population Estimate.pdfAmcangyfrif Poblogaeth Cathays - Cathays Population Estimate2018
Amcangyfrif Poblogaeth Creigiau a Sain Ffagan - Creigiau and St Fagans Population Estimate.pdfAmcangyfrif Poblogaeth Creigiau a Sain Ffagan - Creigiau and St Fagans Population Estimate2018
Amcangyfrif Poblogaeth Cyncoed - Cyncoed Population Estimate.pdfAmcangyfrif Poblogaeth Cyncoed - Cyncoed Population Estimate2018
Amcangyfrif Poblogaeth Gabalfa - Gabalfa Population Estimate.pdfAmcangyfrif Poblogaeth Gabalfa - Gabalfa Population Estimate2018
Amcangyfrif Poblogaeth Glan yr Afon - Riverside Population Estimate.pdfAmcangyfrif Poblogaeth Glan yr Afon - Riverside Population Estimate2018
Amcangyfrif Poblogaeth Grangetown - Grangetown Population Estimate.pdfAmcangyfrif Poblogaeth Grangetown - Grangetown Population Estimate2018
Amcangyfrif Poblogaeth Llandaf - Llandaff Population Estimate.pdfAmcangyfrif Poblogaeth Llandaf - Llandaff Population Estimate2018
Amcangyfrif Poblogaeth Llanisien - Llanishen Population Estimate.pdfAmcangyfrif Poblogaeth Llanisien - Llanishen Population Estimate2018
Amcangyfrif Poblogaeth Llanrhymni - Llanrumney Population Estimate.pdfAmcangyfrif Poblogaeth Llanrhymni - Llanrumney Population Estimate2018
Amcangyfrif Poblogaeth Llysfaen - Lisvane Population Estimate.pdfAmcangyfrif Poblogaeth Llysfaen - Lisvane Population Estimate2018
Amcangyfrif Poblogaeth Pentwyn - Pentwyn Population Estimate.pdfAmcangyfrif Poblogaeth Pentwyn - Pentwyn Population Estimate2018
Amcangyfrif Poblogaeth Pentyrch - Pentyrch Population Estimate.pdfAmcangyfrif Poblogaeth Pentyrch - Pentyrch Population Estimate2018
Amcangyfrif Poblogaeth Penylan - Penylan Population Estimate.pdfAmcangyfrif Poblogaeth Penylan - Penylan Population Estimate2018
Amcangyfrif Poblogaeth Plasnewydd - Plasnewydd Population Estimate.pdfAmcangyfrif Poblogaeth Plasnewydd - Plasnewydd Population Estimate2018
Amcangyfrif Poblogaeth Pontprennau a Phentre Llaneirwg - Pontprennau_Old St Mellons Population Estimate.pdfAmcangyfrif Poblogaeth Pontprennau a Phentre Llaneirwg - Pontprennau_Old St Mellons Population Estimate2018
Amcangyfrif Poblogaeth Radur a Phentre-poeth - Radyr and Morganstown Population Estimate.pdfAmcangyfrif Poblogaeth Radur a Phentre-poeth - Radyr and Morganstown Population Estimate2018
Amcangyfrif Poblogaeth Rhiwbeina - Rhiwbina Population Estimate.pdfAmcangyfrif Poblogaeth Rhiwbeina - Rhiwbina Population Estimate2018
Amcangyfrif Poblogaeth Tredelerch - Rumney Population Estimate.pdfAmcangyfrif Poblogaeth Tredelerch - Rumney Population Estimate2018
Amcangyfrif Poblogaeth Treganna - Canton Population Estimate.pdfAmcangyfrif Poblogaeth Treganna - Canton Population Estimate2018
Amcangyfrif Poblogaeth Trelai - Ely Population Estimate.pdfAmcangyfrif Poblogaeth Trelai - Ely Population Estimate2018
Amcangyfrif Poblogaeth Trowbridge - Trowbridge Population Estimate.pdfAmcangyfrif Poblogaeth Trowbridge - Trowbridge Population Estimate2018
Amcangyfrif Poblogaeth Y Mynydd Bychan - Heath Population Estimate.pdfAmcangyfrif Poblogaeth Y Mynydd Bychan - Heath Population Estimate2018
Amcangyfrif Poblogaeth y Sblot - Splott Population Estimate.pdfAmcangyfrif Poblogaeth y Sblot - Splott Population Estimate2018
Amcangyfrif Poblogaeth Y Tyllgoed - Fairwater Population Estimate.pdfAmcangyfrif Poblogaeth Y Tyllgoed - Fairwater Population Estimate2018
Amcangyfrif Poblogaeth Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais - Whitchurch and Tongwynlais Population Estimate.pdfAmcangyfrif Poblogaeth Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais - Whitchurch and Tongwynlais Population Estimate2018
Amcangyfrif Poblogaeth Ystum Taf - Llandaff North Population Estimate.pdfAmcangyfrif Poblogaeth Ystum Taf - Llandaff North Population Estimate2018
​​​​​​​​​​​​​​​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd