Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Sut i gofrestru

​Mae angen i chi fod wedi cofrestru cyn y gallwch bleidleisio yn etholiadau neu refferenda'r Deyrnas Unedig.


Os ydych yn gymwys, gallwch bleidleisio'n bersonol ar ddiwrnod yr etholiad mewn gorsaf bleidleisio a enwyd. Gallwch hefyd wneud cais am bleidlais drwy'r post neu drwy ddirprwy yn lle hynny.   


Gallwch nawr gofrestru ar-lein​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd neu dros y ffôn drwy ffonio 029 2087 2088

Mae pawb yn gyfrifol am gofrestru eu hunain.  

Bydd angen i chi roi’r manylion canlynol er mwyn cofrestru i bleidleisio:
  • eich enw llawn,
  • eich cyfeiriad post llawn,
  • eich rhif yswiriant gwladol,
  • eich dyddiad geni 


Gwnewch yn siŵr bod y rhain gennych wrth law pan fyddwch yn cofrestru i bleidleisio. Os na allwch ddarparu unrhyw un o'r manylion hyn am unrhyw reswm, efallai y bydd angen i'r Swyddog Cofrestru Etholiadol gysylltu â chi i gael rhagor o wybodaeth.  

Dylech dderbyn cadarnhad ar ôl i chi wneud cais i gofrestru.


Ydw i wedi fy nghofrestru i bleidleisio?


Os ydych wedi derbyn cerdyn pleidleisio, yna rydych wedi cofrestru i bleidleisio.  Os nad ydych wedi derbyn cerdyn pleidleisio, gallwch wirio drwy e-bostio gwasanaethau etholiadol@caerdydd.gov.uk​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd neu drwy ffonio C2C ar 029 2087 2088.