Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Sut i gofrestru i bleidleisio

​​Rhaid i chi gofrestru i allu pleidleisio yn Etholiadau a Refferenda'r Deyrnas Unedig.​​Bydd angen i chi roi’r manylion canlynol i gofrestru i bleidleisio::
  • eich enw llawn,
  • eich cyfeiriad post llawn,
  • eich rhif yswiriant gwladol,
  • eich dyddiad geni 


Gwnewch yn siŵr bod gennych y rhain wrth law pan fyddwch yn cofrestru i bleidleisio.  

Os na allwch ddarparu unrhyw un o'r manylion hyn am unrhyw reswm, efallai y bydd angen i'r Swyddog Cofrestru Etholiadol gysylltu â chi i gael rhagor o wybodaeth. 

Dylech chi gael cadarnhad ar ôl gwneud cais am gofrestru.​

Ydw i wedi fy nghofrestru i bleidleisio?


Os nad ydych yn sicr os ydych wedi cofrestru i bleidleisio, e-bostiwch gwasanaethauetholiadol@caerdydd.gov.uk.​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd