Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Sut i gofrestru

Cofrestru Etholiadol Unigol

 

Mae'r ffordd rydym yn cofrestru i bleidleisio wedi newid.

 

Newidiodd y system gofrestru ym mis Mehefin 2014. Enw'r system newydd yw 'Cofrestru Etholiadol Unigol' (CEU) a dyma'r newid mwyaf i'r system cofrestru pleidleiswyr mewn can mlynedd. Nawr, bydd pob unigolyn yn gyfrifol am gofrestru eu hunain.

 

Bydd y rhan fwyaf o bobl sydd eisoes wedi cofrestru'n cael eu trosglwyddo'n awtomatig i'r gofrestr newydd. Fodd bynnag, bydd angen i rai pobl ailgofrestru yng Nghyngor Dinas Caerdydd. Bydd pobl yn yr ardal hefyd nad ydynt wedi cofrestru i bleidleisio o gwbl, felly bydd angen iddynt gofrestru i gael dweud eu dweud yn yr etholiadau.

 

Os nad oeddech wedi cofrestru'n flaenorol, gallwch gofrestru dan y system newydd yn www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio.

Os na chewch lythyr cysylltwch â Gwasanaethau Etholiadol Caerdydd ar 029 2087 2088.  


I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.gov.uk/gwybodaethamgofrestru

Beth yw CEU?
 
CEU Cwestiynau Cyffredin


Y Gofrestr Etholiadol