Gweld yr ymgynghoriadau diweddaraf ac i ddweud eich dweud ar faterion sy’n effeithio arnoch chi.


Gweld yr ymgynghoriadau diweddaraf ar wefan Holi Caerdydd​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd ​​

Arolwg Preswylwyr 2016 Holi Caerdydd


Mae Arolwg Preswylwyr Holi Caerdydd yn cael ei gydlynu gan Ganolfan Ymchwil Caerdydd. Dyma ein project hynaf.  Nod y project yw ceisio barn trigolion ar amrywiaeth o wasanaethau’r Cyngor. Mae’r canlyniadau’n cael eu defnyddio i lywio dyfodol gwasanaethau yn y Ddinas.


Roedd arolwg 2016 yn cynnwys ffocws ar gwestiynau cychwynnol am y gyllideb a lles, yn ogystal â diogelwch cymunedol, trafnidiaeth, gwastraff a gwirfoddoli. Defnyddiwyd amrywiaeth o ddulliau papur ac electronig i hyrwyddo'r arolwg, gan arwain at 4,024 o ymatebion.


Mae’r adroddiad wedi’i rannu’n wyth adran fesul pwnc. Mae’r fethodoleg a’r Proffil Ymateb - Amdanoch Chi hefyd wedi’u cynnwys.​​