Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Eich Cyngor > Dweud eich dweud > Panel Dinasyddion Caerdydd

Panel Dinasyddion Caerdydd

​Beth yw Panel Dinasyddion Caerdydd?


Mae’r Panel Dinasyddion yn cynnwys preswylwyr lleol o ardaloedd ledled Caerdydd sydd wedi cytuno i roi eu barn ar nifer o bynciau ymgynghori drwy gydol y flwyddyn. Bydd aelodau’r panel yn rhannu eu barn trwy lenwi arolygon ac, o bryd i’w gilydd, trwy gymryd rhan mewn gweithgarwch arall megis grwpiau ffocws, gweithdai neu fforymau. 

Pam mae angen Panel ar Gaerdydd?


Gall y Panel Dinasyddion fod yn ffordd ddibynadwy a chost-effeithiol o gael gwybod beth yw barn pobl Caerdydd am y gwasanaethau  sydd ar gael iddynt. Trwy wrando ar farn yr aelodau gall y Cyngor:

  • ​ddysgu rhagor am brofiadau grwpiau neu gymunedau penodol, 
  • helpu i sicrhau safonau uchel o ran darparu gwasanaethau, ac  
  • llywio proses gwneud penderfyniadau y Cyngor mewn ffordd ddibynadwy.

Sut mae ymuno?


Mae aelodaeth o’r panel yn agored i bawb, fodd bynnag byddwn yn arbennig o awyddus i glywed gennych os ydych o dan 30 oed. 

Os hoffech chi ofyn am becyn cais, cysylltwch â ni, neu 

CylchlythyrEnglish