Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Pam rydym yn defnyddio TCC yng Nghaerdydd

Rydym yn defnyddio TCC am sawl rheswm yng Nghaerdydd, er enghraifft: 

  • i atal a chanfod trosedd, ac 
  • i gyflwyno hysbysiadau cosb benodedig drwy dechnoleg Adnabod Rhifau Cerbydau’n Awtomatig.


Mae ein TCC yn dal delweddau a recordiadau byw o breswylwyr, ymwelwyr a gweithwyr ledled y ddinas.

Pwy sy'n gweithredu ac yn monitro'r camerâu TCC?


  • Dim ond gweithwyr hyfforddedig perthnasol Cyngor Caerdydd a all weithredu a monitro TCC. 
  • Dim ond y rheiny sydd â diben cyfreithlon a fydd yn cael mynediad i'r ystafelloedd rheoli.


Bydd y gweithredwyr monitro TCC yn gyfrifol am gydymffurfio â Pholisi TCC Cyngor Caerdydd a'r cod ymarfer perthnasol.

Pwy alla i gysylltu â nhw i gael cyngor neu gwyno am TCC?


Gallwch gysylltu â’r Swyddog Diogelu Data.


Swyddog Diogelu Data
Tîm Llywodraethu Gwybodaeth
Neuadd y Sir
Glanfa'r Iwerydd 
Caerdydd
CF10 4UW 

​​​

© 2022 Cyngor Caerdydd