Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Polisïau, gweithdrefnau a chanllawiau

​​​​​​​ Mae Strategaeth Caffael Cymdeithasol-Gyfrifol (2022-2027) y Cyngor yn nodi sut y bydd y Cyngor yn parhau i ddefnyddio maint a chwmpas llawn ei weithgarwch caffael fel grym er lles cymdeithasol, amgylcheddol, economaidd a diwylliannol, gan osod y safon i bob sefydliad arall ei ddilyn. Bydd hyn yn golygu gwneud y gorau o effaith gymdeithasol ein gwariant, cyflymu'r symud i net sero, arwain y ffordd fel cyflogwr 'Gwaith Teg' a rhoi cyfleoedd i fusnesau bach lleol. ​

Polisi Diogelu ar gyfer Contractwyr​ (659kb PDF)​​

Gwerthu i Gyngor Caerdydd

 


Cyflog Byw

Mae Cyngor Dinas Caerdydd yn gyflogwr Cyflog Byw.

PROACTISCaffael

 

Mae’r cyngor yn defnyddio polisi Dim Archeb Brynu - Dim Tâl er mwyn sicrhau bod y Cyngor dim ond yn talu am nwyddau, gwasanaethau a gwaith a gafwyd ar ôl iddynt gael eu hawdurdodi’n briodol yn unol â fframwaith llywodraethu ariannol y Cyngor. 

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth


Cysylltu â ni

 

 

​​​​​​​​​​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd