Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Busnes > Tendrau, Comisiynu a Chaffael > Polisïau, gweithdrefnau a chanllawiau

Polisïau, gweithdrefnau a chanllawiau

 

Strategaeth Gomisiynu a Chaffael Cyngor Caerdydd 2017-2020 (4.5mb PDF)​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Gwerthu i Gyngor Caerdydd

 

Gwerthu i Gyngor Caerdydd – canllaw i gyflenwyr a chontractwyr (2.82mb PDF)​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd   
Telerau ac Amodau Cytundebau Gwasanaeth (868kb DOC)​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd  
Rheolau a Gweithdrefnau Sefydlog Contractau (156kb PDF)​​​​​​​​​​​​Link opens in a new window  


Cyflog Byw

Mae Cyngor Dinas Caerdydd yn gyflogwr Cyflog Byw.

PROACTIS


Cofrestru Cyflenwyr ar gyfer PROACTIS (363kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Sut i ymateb i Gais Tendr ar PROACTIS (539kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Sut i ychwanegu Cyngor Dinas Caerdydd fel Cwsmer ar PROACTIS (354kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Sut i Greu Ymateb’ ar PROACTIS (345kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


Caffael

 

Mae’r cyngor yn defnyddio polisi Dim Archeb Brynu - Dim Tâl er mwyn sicrhau bod y Cyngor dim ond yn talu am nwyddau, gwasanaethau a gwaith a gafwyd ar ôl iddynt gael eu hawdurdodi’n briodol yn unol â fframwaith llywodraethu ariannol y Cyngor.


Dim Archeb Brynu, Dim Tâl - Crynodeb (50kb PDF)​​​​​​​​​Link opens in a new window  
Dim Archeb Brynu, Dim Tâl – Y ddogfen lawn (78kb PDF)​​​​​​​​​​Link opens in a new window  
Telerau ac Amodau Archebion Prynu (17kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Link opens in a new window

Newyddion a Chyfryngau

 

Cylchlythyr Comisiynu a Chaffael (Mawrth 2013) (1.34mb PDF)​​​​​​​​​Link opens in a new window  

 

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth

 

 

​​​​​​​
English