Cyflenwi i Gyngor Caerdydd

Sut i gofrestru eich sefydliad ar restr cyflenwyr y Cyngor

Cyfleoedd presennol

Gweld cyfleoedd tendro presennol ac yn y dyfodol

Polisïau, gweithdrefnau a chanllawiau

Cymorth ac arweiniad o ran yr holl dendrau a chontractau gyda Chyngor Caerdydd

Atebion SolutionsDolen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Cwmni y mae Cyngor Dinas Caerdydd yn berchen arno a sefydlwyd i gynnig gwasanaethau masnachol a chaffael i’r sector cyhoeddus ydym ni.