Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Tendrau, Comisiynu a Chaffael

Cyflenwi i Gyngor Caerdydd

Sut i gofrestru eich sefydliad ar restr cyflenwyr y Cyngor

Cyfleoedd presennol

Gweld cyfleoedd tendro presennol ac yn y dyfodol

Polisïau, gweithdrefnau a chanllawiau

Cymorth ac arweiniad o ran yr holl dendrau a chontractau gyda Chyngor Caerdydd

Atebion Solutions​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Cwmni y mae Cyngor Dinas Caerdydd yn berchen arno a sefydlwyd i gynnig gwasanaethau masnachol a chaffael i’r sector cyhoeddus ydym ni.

Newidiadau pwysig i’n proses dalu​​

O 1 Mai 2018 byddwn yn gwneud rhai newidiadau i’r ffordd rydym yn delio ag anfonebau.

Cyfrifoldeb Cymdeithasol

Edrychwch ar ein polisïau cyfrifoldeb cymdeithasol.

​​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd