Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cymorth a Chyllid i Fusnesau

​​​​​​​​ Cymorth costau ynni i fusnesau​

Cymorth a help i talu costau ynni i fusnesau.

Gweithdy ac unedau busnes newydd

Manylion unedau a gweithdai sydd ar gael ledled Caerdydd i helpu busnesau newydd a busnesau lleol sy’n tyfu.

Cwrdd yng Nghaerdydd​​​​​​​​​

Cewch yr holl ffeithiau y mae eu hangen arnoch yma am pam dylech chi ystyried Caerdydd ar gyfer eich confensiwn, cynadledd neu gyfarfod busnes nesaf.

​​​Cyngor Busnes

Help a chanllawiau ar sut i fynd ati i sefydlu a rhedeg busnes. 

Agor busnes yng Nghaerdydd

Ydych chi’n ystyried agor busnes yn un o’r dinasoedd sy’n tyfu gyflymaf yn y DU? Dysgwch am y manteision i fusnesau newydd yng Nghaerdydd.

Swyddfa Ffilm Caerdydd​​

Sefydliad nid-er-elw sy'n ymroddedig i ddenu, hybu a diwyllio cynhyrchiad masnachol, teledu a ffilm ledled y ddinas yw Swyddfa Ffilm Caerdydd. 

​​​Bwrdd Cerddoriaeth Caerdydd

Bwrdd Cerddoriaeth Caerdydd annibynnol i gefnogi, cynnal a thyfu ecosystem cerddoriaeth Caerdydd​. 

Gronfa Ffyniant Gyffredin

Cronfa i roi hwb i gynhyrchiant, tâl, swyddi, a safonau byw.

​Cronfa Twf Caerdydd​

Cronfa i fusnesau ail-lansio, datblygu a thyfu.

Cronfa Lleoliadau Llawr Gwlad Caerdydd

Cronfa i gynorthwyo lleoliadau presennol i fuddsoddi yn eu lleoliad i’w gwneud yn fwy cynaliadwy yn ariannol neu’n amgylcheddol.​

Cyfleoedd Cyllid Allanol

​Gall cyllid ddod o lawer o wahanol ffynonellau. Rydym wedi tynnu sylw at rai cyfleoedd ariannu allanol.

Cynllun Grant Lleihau Allyriadau Hacni Caerdydd

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am gynllun grant lleihau allyriadau hacni Caerdydd (CGLlAHC).


Rhagor:


© 2022 Cyngor Caerdydd