Agor busnes yng Nghaerdydd

Ydych chi’n ystyried agor busnes yn un o’r dinasoedd sy’n tyfu gyflymaf yn y DU? Dysgwch am y manteision i fusnesau newydd yng Nghaerdydd.

Gweithdy ac unedau busnes newydd

Manylion unedau a gweithdai sydd ar gael ledled Caerdydd i helpu busnesau newydd a busnesau lleol sy’n tyfu.

Caerdydd Ddigidol​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Nod Caerdydd Ddigidol yw trawsnewid y ffordd rydym yn gweithio a byw yn y ddinas drwy fuddsoddi'n sylweddol mewn seilwaith digidol.

 

​​​Cyngor Busnes

Help a chanllawiau ar sut i fynd ati i sefydlu a rhedeg busnes. 

Parhad Busnes

A yw eich busnes yn barod am darfu mawr yn sgîl argyfwng? 

Swyddfa Ffilm Caerdydd​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd ​​​​​​​​​​

Sefydliad nid-er-elw sy'n ymroddedig i ddenu, hybu a diwyllio cynhyrchiad masnachol, teledu a ffilm ledled y ddinas yw Swyddfa Ffilm Caerdydd. 

​​​​​​​
 ​  Cwrdd yng Nghaerdydd​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd ​​

Cewch yr holl ffeithiau y mae eu hangen arnoch yma am pam dylech chi ystyried Caerdydd ar gyfer eich confensiwn, cynadledd neu gyfarfod busnes nesaf.​

​​​