Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cyngor Busnes

​Os ydych yn dechrau neu’n tyfu busnes yng Nghaerdydd, mae amrywiaeth o gyngor / cymorth a chyllid posibl ar gael i chi. 

Mae’r dolenni isod yn cynnig gwybodaeth ar gyngor busnes, cymorth ariannol, chwiliadau safleoedd, mewnfuddsoddi ​a digwyddiadau busnes. 

Cymorth Busnes a Chymorth Ariannol: 

Gall Busnes Cymru​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd gynnig amrywiaeth eang o gyngor i unrhyw fusnes sy’n dechrau ac yn ehangu yng Nghaerdydd. Mae hyn yn cynnwys cyllid ​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​, cynllunio busnes​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd, marchnata ​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​, sgiliau/hyfforddiant​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd a TG​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd.

Mae Business in Focus​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd yn cynnig cyngor busnes am ddim, cymorth, mentora, hyfforddiant a chyllid posibl i helpu i ddechrau’r busnes.
 
Mae Banc Datblygu Cymru​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd yn gallu darparu benthyciad hyblyg a chyllid ecwiti o £1,000 - £5 miliwn. Mae eu micro fenthyciadau (hyd at £50,000) yn cwmpasu amrywiaeth o anghenion buddsoddi megis: 

  • prynu stoc, 
  • offer a pheiriannau, 
  • llif Arian Parod 
  • safleoedd newydd, a
  • caffael safleoedd. 
Gall busnesau sydd wedi bod yn masnachu ers 2 flynedd wneud cais am fenthyciadau drwy eu proses 'Llwybr Carlam'.

Mae Undeb Credyd Caerdydd​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd yn cynnig cyllid busnes deniadol a strwythurau ad-dalu hyblyg a llog isel. Safleoedd Busnes

I gael cyngor ar safleoedd busnes sydd ar gael, mae Cyngor Caerdydd yn cynnig portffolio o eiddo sydd ar gael ar osod​ ​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd.  Mae’r rhain yn cynnwys swyddfeydd, unedau manwerthu, unedau diwydiannol ysgafn a Marchnad Caerdydd. Os oes angen unrhyw gyngor neu gymorth eiddo arall ar ddod o hyd i safleoedd nad ydynt yn perthyn i’r Cyngor sydd ar gael, e-bostiwch ni ar 

cyngorbusnes@caerdydd.gov.uk​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd
 

Digwyddiadau yng Nghaerdydd

Mae Digwyddiadur Busnes Cymru ​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd yn cynnig gwybodaeth ar ddigwyddiadau gan gynnwys hyfforddiant, gweithdai, rhwydweithio a seminarau.


I gael unrhyw wybodaeth, cyngor neu gymorth pellach, cysylltwch â ni ar 
cyngorbusnes@caerdydd.gov.uk​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd
 ​ ​​​​​​​​​​​

© 2022 Cyngor Caerdydd