Gall tîm Datblygu Economaidd Cyngor Dinas Caerdydd roi cyngor i fusnesau newydd sydd am sefydlu yn y ddinas neu rai sydd eisoes yn bodoli ar ganfod a sicrhau benthyciadau, grantiau ac ecwiti gan ystod o sefydliadau gan gynnwys cronfa Gyfalaf Cyngor Caerdydd, Llywodraeth Cymru, Cyllid Cymru, Y Comisiwn Ewropeaidd a chyrff ariannu arbenigol. 


Mae’r arian ar gael o bosibl i gefnogi mentrau bach a chanolig, cwmnïau mawr a mentrau cymdeithasol.  Mae hefyd gan Gaerdydd Ardal Fenter ddynodedig a gall busnesau sy'n sefydlu yn yr ardal hon ddenu ystod o fanteision ariannol o bosibl. Mae’r holl gynlluniau grant yn ôl disgresiwn ac yn drafodadwy.   Nid oes hawliad na chymorth awtomatig. 


Gellir defnyddio’r arian hwn o bosibl i gefnogi: I gael cyngor cyfrinachol am ddim ar gyfleoedd cyllid yn rhanbarth Caerdydd, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r ffurflen ymholi isod.

 

I gael cyngor cyfrinachol am ddim ar y cyfleoedd ariannu sydd ar gael yn ardal Caerdydd, cysylltwch â ni.029 2078 8498

​​ ​​