Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Busnes

Gall tîm Datblygu Economaidd Cyngor Dinas Caerdydd roi cyngor i fusnesau newydd sydd am sefydlu yn y ddinas neu rai sydd eisoes yn bodoli ar ganfod a sicrhau benthyciadau, grantiau ac ecwiti gan ystod o sefydliadau gan gynnwys cronfa Gyfalaf Cyngor Caerdydd, Llywodraeth Cymru, Cyllid Cymru, Y Comisiwn Ewropeaidd a chyrff ariannu arbenigol. 


Mae’r arian ar gael o bosibl i gefnogi mentrau bach a chanolig, cwmnïau mawr a mentrau cymdeithasol.  Mae hefyd gan Gaerdydd Ardal Fenter ddynodedig a gall busnesau sy'n sefydlu yn yr ardal hon ddenu ystod o fanteision ariannol o bosibl. Mae’r holl gynlluniau grant yn ôl disgresiwn ac yn drafodadwy.   Nid oes hawliad na chymorth awtomatig. 


Gellir defnyddio’r arian hwn o bosibl i gefnogi: 


  • ​Ail-leoli i mewn i Gaerdydd
  • Buddsoddi Cyfalaf
  • Creu/cadw swyddi
  • Prynu offer Cyfalaf
  • Hyfforddi a datblygu personol
  • Ymchwil a datblygu
  • Adnewyddu eiddo
  • Gwaith Amgylcheddol
  • Prynu Busnes
  • Allbryniadau rheoli ac mewnbryniadau rheoli.


I gael cyngor cyfrinachol am ddim ar gyfleoedd cyllid yn rhanbarth Caerdydd, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r ffurflen ymholi isod.

 

I gael cyngor cyfrinachol am ddim ar y cyfleoedd ariannu sydd ar gael yn ardal Caerdydd, cysylltwch â ni.029 2078 8498

​​ ​​​

English