Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cerddoriaeth a Symud


Mae’r celfyddydau perfformio yn ymarfer y corff, y meddwl a’r emosiynau. Yn ogystal â’r mwynhad ​a geir o ganu, dawnsio a chreu cerddoriaeth, mae’r celfyddydau perfformio’n gyfrwng pwerus i ennyn diddordeb myfyrwyr mewn amrywiaeth o bynciau. Nod y rhaglen yw ymgysylltu â disgyblion mewn ffordd sy’n eu galluogi i fod yn greadigol, yn fynegiannol ac i fwynhau dysgu trwy eu perfformiadau eu hunain a pherfformiadau pobl eraill.

Mae’r rhaglen gerddoriaeth a symud yn ysbrydoledig, yn hwyliog ac yn egnïol. Gall y rhaglen wella iechyd meddwl a lles disgyblion wrth gefnogi datblygiad ysbrydol, moesol, cymdeithasol a diwylliannol plant.

Buddion a chanlyniadau’r cwrs

  • Deall sut y gellir defnyddio cerddoriaeth a symud er mwyn datblygu’n gymdeithasol ac emosiynol.
  • Dysgu sut i reoleiddio eu hemosiynau trwy symbyliadau allanol.
  • Gweithio ar y cyd ac yn annibynnol i greu symudiadau rhydd.
  • Deall yr effaith y mae symud yn ei chael ar ddatblygiad emosiynol.
  • Deall pwysigrwydd iechyd corfforol ac emosiynol.

Ble caiff y cwrs ei gynnal? 

Hyb Butetown, 
Plas Iona, 
Stryd Bute, 
Butetown,
CF10 5HW.​​
© 2022 Cyngor Caerdydd