Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Rhaglen Camau Iau

​​​
Mae ein rhaglen Camau Iau yn cynnig cyfleoedd dysgu a datblygu gwych i blant Ysgol Gynradd CA2 mewn amrywiaeth o bynciau cyffrous.

Nod y rhaglen yw annog, ymgysylltu a chefnogi disgyblion wrth iddynt ddysgu a datblygu sgiliau a phrofiadau newydd trwy gydol y cwrs. Cynhelir sesiynau un diwrnod yr wythnos mewn sawl lleoliad gwahanol ar draws y ddinas trwy gydol y flwyddyn ysgol.​Cwrs Gweithgareddau Anturus ar Dir a Dŵr

Gwybodaeth am y Cwrs Gweithgareddau Anturus ar Dir a Dŵr.

​Cyrsiau Gwaith Chwarae​

Gwybodaeth am y Cwrs Gwaith Chwarae.

Cwrs Gofal Anifeiliaid

Gwybodaeth am y Cwrs Gofal Anifeiliaid.

Cwrs Cerddoriaeth a Symud

Gwybodaeth am y Cwrs Cerddoriaeth a Symud.

 


Llyfryn Camau Iau (2.79mb)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


Cysylltu â ni​​​

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â ni.​

Cysylltu â ni

​​029 2233 0270.​​


© 2022 Cyngor Caerdydd