Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cynigion Ysgol Uwchradd Cathays

​​​​​

Ehangu ac ailddatblygu Ysgol Uwchradd Cathays


Fel rhan o Fand B Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif Caerdydd, mae'r Cyngor yn ymgynghori ar gynigion i ateb y galw cynyddol am leoedd mewn ysgolion uwchradd a lleoedd anghenion dysgu ychwanegol.

Mae’r Cyngor yn cynnig:

  • Ehangu Ysgol Uwchradd Cathays o 1,072 o leoedd (5.5 Dosbarth Mynediad gyda 247 lle yn y chweched dosbarth) i 1,450 o leoedd (8 Dosbarth Mynediad gyda 250 lle yn y chweched dosbarth); 
  • Codi adeiladau newydd i Ysgol Uwchradd Cathays yn lle’r hen rai ar safle Canolfan y Maendy ger Heol y Goron a Heol y Gogledd;
  • Ehangu’r Ganolfan Adnoddau Arbenigol (CAA) bresennol i ddysgwyr sydd â Chyflyrau ar y Sbectrwm Awtistig o 16 lle i 50 lle mewn adeilad pwrpasol yn yr adeiladau ysgol newydd;
  • Uwchraddio cyfleusterau cymunedol yn Cathays a Gabalfa drwy sicrhau bod cyfleusterau ysgol llawer gwell ar gael i'w defnyddio ar y cyd â'r gymuned leol ehangach; 
  • Darparu lle i'r gymuned leol barhau i gael mynediad i fannau agored oddi ar y ffordd at ddefnydd hamdden anffurfiol, gan gydnabod mai dyma'r defnydd presennol ar safle'r Maendy. 

Dweud eich dweud


Gallwch lawrlwytho copi o’r ddogfen ymgynghori yn nodi’r manylion arfaethedig.

Rydym hefyd wedi creu fersiwn hygyrch o'r ddogfen ymgynghori​ (1,74mb PDF)​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​Rydym hefyd wedi creu fersiwn hygyrch o'r ddogfen gryno​ (595kb PDF)​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newyddDyddiadau Cyfarfodydd Ymgynghori  


Fel rhan o’r ymgynghoriad rydym wedi trefnu cyfarfodydd ar-lein y gallwch eu mynychu lle bydd y newidiadau rydym yn eu cynnig yn cael eu hesbonio.  Cewch gyfle i ofyn cwestiynau fel rhan o'r sesiynau hyn.  

Dyddiadau Cyfarfodydd Ymgynghori
​​​Natur yr Ymgynghoriad
​Dyddiad/Amser 
​Cyfarfod cyhoeddus ar-lein 
​Dydd Mercher 24 Chwefror 5:30pm – 7pm
​Cyfarfod cyhoeddus ar-lein 
​Dydd Llun 01 Mawrth 2pm – 3:30pm​​

Os hoffech fynd i gyfarfod ar-lein cysylltwch â ni drwy e-bost: ymatebionysgolion@caerdydd.gov.uk​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd gan gadarnhau pa gyfarfod yr hoffech fod yn bresennol ynddo a byddwn yn darparu dolen a chyfarwyddiadau ar sut y gallwch gael mynediad i'r cyfarfod.

Bydd yr ymgynghoriad yn dod i ben ar 19 Mawrth 2021.

Fel arall, os hoffech gael copi caled o’r ddogfen ymgynghori wedi’i hanfon atoch yn uniongyrchol, cysylltwch â’r Tîm Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion. 

Gallwch gysylltu â nhw dros e-bost neu ar y ffôn:
Ffôn: 029 2087 2720 


​​