Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Ymgynghoriad ar newidiadau arfaethedig i ddalgylchoedd cyfrwng Cymraeg

​Gofynnir i’r Cyngor adolygu ei drefniadau Derbyn i Ysgolion yn flynyddol.

Fel rhan o hyn, mae’r cyngor yn cynnig ar gyfer blwyddyn ysgol 2020/21, i newid dalgylchoedd rhai o’r ysgolion cynradd ac uwchradd Cymraeg.

Mae’r newidiadau arfaethedig i ddalgylchoedd cynradd yn cynnwys:

  • ​sefydlu dalgylch i Ysgol Gynradd Gymraeg Hamadryad
  • newidiadau i ddalgylchoedd Ysgol Mynydd Bychan, Ysgol Gymraeg Nant Caerau, Ysgol Gymraeg pwll Coch ac Ysgol Gymraeg Treganna.

Mae’r newidiadau a gynigir i ddalgylchoedd ysgolion uwchradd yn cynnwys: 

  • ​trosglwyddo dalgylch Ysgol Glan Morfa o Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf i Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern
  • newid ffiniau rhwng dalgylchoedd Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf ac Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr, ar y ffin cynradd rhwng Ysgol Pwll Coch ac Ysgol Treganna

Dweud eich dweud


Gallwch lawrlwytho copi o’r ddogfen ymgynghori yn nodi’r manylion arfaethedig.Ymgynghoriad ​ar gau.

Y dyddiad cau ar gyfer ymateb i’r ymgynghoriad yw 26 Chwefror 2020. 
 

Penderfyniad ar Ddalgylchoedd Cynradd ac Uwchradd cyfrwng Cymraeg 2021/2022

Ymgynghorodd y Cyngor ar gynigion i newid dalgylchoedd ysgolion cynradd ac uwchradd cyfrwng Cymraeg yn ddiweddar. 

Cafodd adroddiad ar yr ymgynghoriad ei ystyried gan Gabinet y Cyngor yn ei gyfarfod ar 19 Mawrth 2020 lle cytunodd y Cabinet ar y newidiadau canlynol i ddalgylchoedd cyfrwng Cymraeg:
  • Sefydlu dalgylch ar gyfer Ysgol Gynradd Gymraeg Hamadryad
  • Newidiadau i ddalgylchoedd Ysgol Mynydd Bychan, Ysgol Gymraeg Nant Caerau, Ysgol Gymraeg Pwll Coch ac Ysgol Gymraeg Treganna fel y nodir yn Opsiwn A yn nogfen ymgynghori dalgylchoedd Cyfrwng Cymraeg. 
  • Trosglwyddo dalgylch Ysgol Glan Morfa o Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf i Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern.

Cafodd newidiadau arfaethedig i ddalgylchoedd uwchradd Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf ac Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr yn Nhreganna a Glan-yr-afon eu gohirio.

Mae’r Cyngor yn disgwyl ymgynghori ar ddiwygiadau pellach i ddalgylchoedd uwchradd cyfrwng Cymraeg yn Nhreganna a Glan-yr-afon, ym mlwyddyn academaidd 2024/2025, i'w gweithredu ym mlwyddyn academaidd 2026/2027.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am hyn, cysylltwch â’r Tîm Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion ar 029 2087 2720 neu e-bostiwch ymatebionysgolion@caerdydd.gov.uk ​

© 2022 Cyngor Caerdydd