Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cyllid Addysg Bellach

Mae Cronfa Pobl Ifanc Caerdydd yn adnodd sydd ar gael i fyfyrwyr yng Nghaerdydd i'w helpu i barhau a datblygu eu haddysg. 

Gallwch wneud cais i gael arian gan Gronfa Pobl Ifanc Caerdydd ac i gael Bwrsariaeth Craddock Wells.

Ni dderbynnir unrhyw geisiadau pellach ar ôl dyrannu’r holl arian sydd ar gael mewn blwyddyn ariannol benodol.

Cymhwysedd

 • Mae'n rhaid eich bod wedi mynychu ysgol uwchradd yng Nghaerdydd am o leiaf ddwy flynedd
 • Gallwch wneud cais am gymorth ariannol tuag at fynychu addysg bellach/uwch neu i'ch cefnogi i fynd i mewn i broffesiwn neu grefft

Gallwch wneud cais am y canlynol:

 • Cymorth ariannol tuag at ddillad, offer, offerynnau neu lyfrau i'ch helpu i baratoi ar gyfer eich proffesiwn, eich crefft neu eich galwedigaeth
 • Grant o hyd at 50% o gyfanswm cost mynychu sefydliad addysgol a gymeradwywyd gan y Cyngor 
 • Ystyrir unrhyw gostau eraill y bernir eu bod yn angenrheidiol ar gyfer dilyn astudiaethau  

Cymhwysedd

 • Mae'n rhaid eich bod wedi mynychu ysgol gynradd neu ysgol uwchradd yng Nghaerdydd am o leiaf ddwy flynedd
 • Mae'n rhaid i chi fod yn byw yng Nghaerdydd ar hyn o bryd
 • Mae'n rhaid eich bod wedi aros mewn addysg anstatudol am ddwy flynedd i astudio Safon Uwch neu gymhwyster ar lefel gyfatebol
 • Gallwch wneud cais am gymorth ariannol tuag at y costau sy'n gysylltiedig â mynychu cwrs addysg bellach neu uwch


Gallwch wneud cais am y canlynol:


 • Bwrsariaethau i gynorthwyo gyda chostau addysgol i ddatblygu eich addysg naill ai fel un taliad neu gyfres o daliadau hyd at uchafswm o 50%Cymhwysedd

 • Mae'n rhaid eich bod yn astudio mewn Ysgol Uwchradd yng Nghaerdydd
 

Gallwch wneud cais am y canlynol:

 • Grant o hyd at £400 i'ch galluogi i orffen eich cwrs astudio mewn Ysgol Uwchradd yng Nghaerdydd

Proses ymgeisio

Gallwch wneud cais i gael arian gan Gronfa Pobl Ifanc Caerdydd neu Elusen Craddock Wells.​


I wneud cais am gyllid, mae angen i chi ategu eich cais gyda’r canlynol:
 • Tystiolaeth eich bod yn bodloni'r meini prawf cymhwysedd, ac
 • Amcangyfrif o gostau eitemau

Pryd i wneud cais

 • Gallwch wneud eich cais cyn prynu eitemau drwy ddefnyddio amcangyfrifon o gostau eitemau.
 • Gallwch wneud cais unrhyw bryd yn ystod eich hyfforddiant neu astudiaethau sy'n berthnasol i'r cais. 
 
Bydd angen i chi wneud cais newydd bob blwyddyn academaidd.

Ar ôl i chi gyflwyno eich ffurflen gais, byddwn yn anfon e-bost atoch i gadarnhau ein bod wedi'i derbyn. Byddwn yn e-bostio ein penderfyniad atoch o fewn 21 diwrnod ar ôl cyfarfod nesaf yr Ymddiriedolwyr. 

Efallai y bydd angen mwy o wybodaeth arnom cyn y gallwn wneud penderfyniad. Rhowch gymaint o ddogfennau ategol â phosibl gyda’ch cais i atal unrhyw oedi.

Byddwch yn derbyn taliad grant ar ôl i chi brynu'r eitemau a chyflwyno prawf eich bod wedi’u derbyn.​

© 2022 Cyngor Caerdydd