Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Prydau ysgol am ddim

Caiff disgyblion cynradd ac uwchradd brydau ysgol am ddim os yw eu teulu’n cael:

  • Cymhorthdal Incwm
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy'n Gysylltiedig ag Incwm
  • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
  • Elfen Gwarant Credyd Pensiwn y Wladwriaeth
  • Credyd Treth Plant ag incwm blynyddol sy’n llai na £16,190.
 
Ni all teuluoedd sy’n cael Credyd Treth Gwaith fanteisio ar brydau ysgol am ddim.

 

Llaeth am ddim

 
Caiff disgyblion laeth am ddim os ydynt yn:
  • 5 oed neu’n iau
  • 7 oed neu’n iau ac yn cael prydau ysgol am ddim, neu
  • yng Nghyfnod Allweddol 1.

 

    I gael rhagor o wybodaeth am brydau ysgol am ddim neu laeth am ddim

            

English