Gwasanaeth Cynghori i Mewn i Waith

Angen help i ddod o hyd i swydd?  Mae gennym wasanaethau am ddim i geiswyr gwaith sy’n cynnwys gweithdai ar ysgrifennu CV, technegau cyfweld a hyfforddiant.

Swyddi gyda’n partneriaid​

Gwybodaeth am gyfleoedd o ran swyddi a swyddi gwag gyda sefydliadau partner y Cyngor​

 


 

Caerdydd ar Waith

Asiantaeth staffio dros dro mewnol Cyngor Caerdydd yw Caerdydd ar Waith.​


Paru SwyddiDolen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Chwiliwch a cheisiwch am swyddi llawn amser a rhan amser ym Mhrydain Fawr a thramor. Ewch i http://www.gov.uk/chwilio-am-swyddDolen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Y Ganolfan Byd GwaithDolen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Dysgwch pa wasanaethau sydd ar gael a sut i gael y wybodaeth sydd ei hangen arnoch ar wefan y Ganolfan Byd GwaithDolen allanol yn agor mewn ffenest newydd .

 

Cyflogaeth a Lwfans Ceisio Gwaith

Cyngor ar ddod o hyd i gyflogaeth yng Nghaerdydd a sut i hawlio Lwfans Ceisio Gwaith.

Cymunedau ar Gyfer Gwaith​

Mae Cymunedau ar gyfer Gwaith yn wasanaeth gwirfoddol i helpu pobl sy’n byw mewn ardal Cymunedau yn Gyntaf​​​​​​​​​​​ ac y mae angen help a chymorth ychwanegol arnynt i ddod o hyd i waith. 

Byddwch yn Ofalwr Maeth

Gwybodaeth am y camau i’w cymryd i fod yn ofalwr maeth.Byddwch yn Weithiwr Gofal​​

Gwnewch cais am swydd wag gyda darparwr gofal cymdeithasol yng Nghaerdydd. ​


Cyngor ar yrfaoedd

Cyngor ar yrfaoedd gan Gyrfa CymruDolen allanol yn agor mewn ffenest newydd. Dysgwch pa gyfleoedd sgiliau a hyfforddiantDolen allanol yn agor mewn ffenest newydd sydd ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru. 


​​​​​​​​​