Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Swyddi a Hyfforddiant

Swyddi a hyfforddiant

Cyflogeion RhwydwaithDLIE RhwydwaithAnabledd Rhwydwaith 
LHDT RhwydwaithMenywood RhwydwaithGofalwyr Rhwydwaith 
 

Gwasanaeth Cynghori i Mewn i Waith

Angen help i ddod o hyd i swydd?  Mae gennym wasanaethau am ddim i geiswyr gwaith sy’n cynnwys gweithdai ar ysgrifennu CV, technegau cyfweld a hyfforddiant.

Swyddi gyda’n partneriaid​

Gwybodaeth am gyfleoedd o ran swyddi a swyddi gwag gyda sefydliadau partner y Cyngor​

Caerdydd ar Waith

Asiantaeth staffio dros dro mewnol Cyngor Caerdydd yw Caerdydd ar Waith.​

Cyflogaeth a Lwfans Ceisio Gwaith

Cyngor ar ddod o hyd i gyflogaeth yng Nghaerdydd a sut i hawlio Lwfans Ceisio Gwaith.

Ysbrydoli i weithio

Mae Ysbrydoli i Weithio yn broject newydd cyffrous i bobl ifanc yng Nghaerdydd, wedi’i ariannu gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop.

Cymunedau ar Gyfer Gwaith​

Mae Cymunedau ar gyfer Gwaith yn wasanaeth gwirfoddol i helpu pobl sy’n byw mewn ardal Cymunedau yn Gyntaf​​​​​​​​​​​ ac y mae angen help a chymorth ychwanegol arnynt i ddod o hyd i waith. 

Profiad Gwaith​

Mae Rhaglen Profiad Gwaith yn rhoi cyfle i bobl gael lleoliad profiad gwaith di-dâl yn y Cyngor.

Byddwch yn Weithiwr Gofal​​

Gwnewch cais am swydd wag gyda darparwr gofal cymdeithasol yng Nghaerdydd. ​

Byddwch yn Ofalwr Maeth

Gwybodaeth am y camau i’w cymryd i fod yn ofalwr maeth.


Cyngor ar yrfaoedd gan Gyrfa CymruDolen allanol yn agor mewn ffenest newydd. Dysgwch pa gyfleoedd sgiliau a hyfforddiantDolen allanol yn agor mewn ffenest newydd sydd ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru. 

 
English