Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Casgliadau Gwastraff Gardd

​​O 7 Medi, bydd gwastraff gardd yn cael ei gasglu’n fisol.

Bu'n rhaid i ni wneud y penderfyniad hwn oherwydd prinder gyrwyr HGV a'r angen i flaenoriaethu casgliadau eraill. Byddwn yn parhau i gasglu eich bwyd, gwastraff cyffredinol, gwastraff hylendid ac ailgylchu fel arfer.

Cymerwch olwg ar y calendr casglu​ i weld eich dyddiad casglu gwastraff gardd newydd.

Byddwn yn ailddechrau casgliadau gwastraff gardd fesul ardal.​


​Dyddiad 
​Ardal
​Dydd Mawrth 7 Medi
​Creigiau
Pentyrch
Radur 
Pentre-poeth
​Dydd Mercher 8 Medi
​Llandaf
Ystum Taf

Dydd Iau 9 Medi
​Tredelerch 
Llanrhymni
​Dydd Gwener 10 Medi ​Tongwynlais 
Rhiwbeina
Llys-faen
Dydd Mawrth 14 Medi
​Trelái
Sain Ffagan
​Dydd Mercher 15 Medi
Treganna
​Dydd Iau 16 Medi
​Plasnewydd 
Butetown
​Dydd Gwener 17 Medi
Pen-y-lan 
​Dydd Mawrth 21 Medi  ​Yr Eglwys Newydd
Gorllewin y Mynydd Bychan
Dydd Mercher 22 Medi
Dwyrain y Mynydd Bychan
Cathays 
Gabalfa
Dydd Iau 23 Medi
​Trowbridge
Pentref Llaneirwg
Dydd Gwener 24 Medi
​Llanisien
Cyncoed
Dydd Mawrth 28 Medi  
Y Tyllgoed
​Dydd Mercher 29 Medi​
​Grangetown
Glan-yr-afon
​Dydd Iau 30 Medi​Adamsdown
Sblot
​Dydd Gwener 1 Hydref ​Pontprennau
Pentwyn​Beth i'w wneud â'ch gwastraff gardd


Gallwch ddod â'ch gwastraff gardd i un o ganolfannau ailgylchu'r ddinas. Trefnwch ymweliad â chanolfan ailgylchu​. Oherwydd y newid i gasgliadau byddwn yn creu mwy o slotiau i breswylwyr i ymweld â chanolfannau ailgylchu​.​


​​​