Os ydych wedi cyflawni trosedd sy’n gysylltiedig â gwastraff mae’n bosibl eich bod wedi cael Hysbysiad Cosb Benodedig gorfodi wastraff.
 
Defnyddiwch ein system talu ar-lein ddiogel i dalu’r ddirwy hon ar-lein.
 
Bydd angen rhif eich Hysbysiad Cosb Benodedig Gorfodi Gwastraff arnoch (yn dechrau gyda SP).
 
 
 
 
 
Gallech gael eich dirwyo am y troseddau canlynol:
 
  • Gollwng sbwriel (gan gynnwys taflu sbwriel o gerbyd)
  • Baw ci
  • Hysbysiadau rheoli sbwriel stryd a hysbysiadau glanhau sbwriel
  • Graffiti a gosod posteri’n anghyfreithlon
  • Gadael gwastraff a reolir a chyflawni troseddau mewn perthynas â chynwysyddion gwastraff
  • Methu dangos prawf awdurdod (trwydded cludwr gwastraff)
  • Methu dangos dogfennaeth (nodiadau trosglwyddo gwastraff)

 

Os oes gennych ymholiad ynghylch eich Hysbysiad Cosb Benodedig, cysylltwch â ni.