Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Trwyddedau mynediad i draffig

​​​Mae cyfyngiadau traffig mewn rhai cymdogaethau yng Nghaerdydd.

Eu nod yw lleihau'r traffig neu atal cerbydau anaddas rhag defnyddio rhai ffyrdd.

Mae angen trwydded traffig arnoch i gael mynediad i'r ffyrdd cyfyngedig hyn.

Mathau o drwyddedau mynediad 

Nid trwyddedau parcio i breswylwyr yw trwyddedau preswylwyr mynediad i draffig. ​Dilynwch unrhyw gyfyngiadau parcio yn yr ardal.


Mae gwahanol fathau o drwyddedau mynediad.  Mae'n dibynnu os ydych chi'n:

  • breswylydd,  
  • ymwelydd, neu
  • fusnes. 

Mae pob trwydded traffig am ddim ac yn ddigidol.  Ni fydd angen i chi arddangos unrhyw beth yn eich cerbyd.

Preswylwyr

Os ydych yn breswylydd, gallwch wneud cais am drwydded i chi'ch hun os ydych yn byw mewn cymdogaeth neu ffordd fynediad.

I wneud cais, bydd angen y canlynol arnoch:

  • eich cyfeirnod y Dreth Gyngor, a  
  • prawf o gerbyd yn eich cyfeiriad (er enghraifft, copi o'ch dogfen yswiriant neu lyfr log V5c).
Gallwch hefyd wneud cais am drwydded ymwelwyr.  Cofrestrwch le rhif car eich ymwelydd cyn hanner nos ar y diwrnod am ddiwrnod llawn o fynediad am ddim.  

Busnesau

Gallwch wneud cais am drwydded busnes os ydych yn berchen ar, neu'n rheoli: 

  • busnes
  • adeilad crefyddol, neu  
  • safle cymunedol, fel clwb cymdeithasol neu neuadd.

​Gallwch wneud cais am hyd at 10 trwydded busnes ar y sail y cyntaf.


Mae angen i chi brofi eich perthynas â'r busnes i ymgeisio.  Er enghraifft, gyda:

  • copi o gerdyn adnabod staff, neu 
  • llythyr eglurhaol ar bapur pennawd.
Gallwch newid rhif cofrestru'r cerbyd ar eich cyfrif unrhyw bryd.
 
Mae angen i chi ei newid cyn gyrru i'r ffordd gyfyngedig.  

Gwneud cais am drwydded mynediad i draffig​

Gallwch wneud cais am drwydded preswylydd neu fusnes drwy MiPermit.​​
Gwnewch gais am drwydded
© 2022 Cyngor Caerdydd