Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Strategaeth Parcio

Gall cyflenwad, lleoliad, cost a gorfodaeth briodol mewn perthynas â pharcio gael effaith fawr ar ymddygiad, symudiadau traffig, twf, tagfeydd, gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus effeithlon, yr economi leol ac iechyd a lles phobl.


 

Mae Strategaeth Parcio (4.7mb PDF)​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd a Polisïau (308kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd newydd Caerdydd yn ymwneud â Rheoli Parcio mewn Dinas Fyw, a bydd yn sail i benderfyniadau sy’n ymwneud â pharcio yng Nghaerdydd. 


 

Mae’r ddogfen yn cynnwys ‘map rhyngweithiol' o lefydd parcio ar dudalen 13. Mae hwn yn dangos argaeledd mathau gwahanol o barcio, a'r 'ardal glustogi' arfaethedig newydd o amgylch y ddinas lle bydd y ffocws ar sicrhau nad yw ein preswylwyr o dan anfantais gan batrymau parcio cymudwyr.


Ewchi i Keep Cardiff Moving​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​
 


​​
© 2022 Cyngor Caerdydd