Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Gorchmynion Rheoli Cŵn

​​​Fel awdurdod lleol gallwn gyflwyno Gorchmynion Rheoli Cŵn (GRhC) yng Nghaerdydd.  Cyflwynir GRhC i orfodi pobl i fod yn berchenogion cyfrifol. 

 

Golyga hyn, mewn ardaloedd cyhoeddus lle ceir GRhC, efallai y bydd yn rhaid i chi wneud y canlynol:

 

  • cadw’r ci ar dennyn
  • rhoi’r ci ar dennyn os bydd swyddog yr heddlu, swyddog cymorth cymunedol yr heddlu neu swyddog iechyd yr amgylchedd yn dweud wrthych i wneud hynny
  • atal y ci rhag mynd i leoedd penodol – fel ffermdir neu rannau o barc
  • cyfyngu ar nifer y cŵn sydd gennych chi (mae hyn yn berthnasol i gerddwyr cŵn proffesiynol hefyd)
  • glanhau ar ôl y ci

 

Ceir rhagor o wybodaeth am reoli eich ci​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ar wefan y llywodraeth ganolog.


Gweld Rheolau Cŵn i helpu i fynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol mewn cysylltiad â chŵn​

© 2022 Cyngor Caerdydd