Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Lles Anifeiliaid

Cartref Cŵn Caerdydd​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Help a chyngor ar ddewis y ci mwyaf addas i chi. Beth i’w wneud os byddwch yn dod o hyd i gi neu’n colli ci. Gwybodaeth am ysbaddu a microsglodynnu. 

Trwyddedau anifeiliaid

Trwyddedau ar gyfer siopau anifeiliaid anwes, cartrefi anifeiliaid, bod yn berchennog ar anifeiliaid gwyllt peryglus a symud da byw.

Gorchmynion Rheoli Cŵn

Gwybodaeth am le mae gorchmynion rheoli cŵn ar waith yn y ddinas.

Baeddu gan Gŵn​

Eich cyfrifoldeb cyfreithiol fel perchennog ci. Sut i gael gwared â baw cŵn yn gyfrifol ac osgoi dirwy yn y fan a’r lle.

Deddf Lles Anifeiliaid 2006

Sut mae’r gyfraith yn amddiffyn anifeiliaid rhag niwed.

 
​​
© 2022 Cyngor Caerdydd