Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Sut i wneud cais cynllunio

Oes angen caniatâd cynllunio arna i?

Oes angen caniatâd cynllunio ar fy mhroject adeiladu? Beth sydd angen i mi wybod cyn i mi ddechrau?

Gwneud cais am ganiatâd cynllunio

Canllaw gam wrth gam i’r broses gynllunio.  

Gwneud cais drwy'r porth cynllunio

Gwneud cais ar-lein drwy’r porth cynllunio.


Beth yw cost a hyd y broses?

Ffioedd y cais a’r amserlenni sy’n gysylltiedig â phenderfyniadau ac apeliadau.

Apelio yn erbyn penderfyniad

Beth i’w wneud os caiff eich cais ei wrthod a’ch bod yn awyddus i apelio.​​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd