Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Oes angen caniatâd cynllunio arna i

​​​Bydd angen caniatâd cynllunio arnoch os ydych am addasu adeilad, darn o dir neu adeiledd parhaol (fel wal) a bod angen i chi wneud gwaith adeiladu i gyflawni hyn. Bydd angen caniatâd cynllunio arnoch hefyd os bydd y gwaith yn newid y ffodd y caiff yr adeilad neu’r tir ei ddefnyddio.

 

Gwneud cais am ganiatâd cynllunio

 

Fel arfer, bydd angen caniatâd cynllunio arnoch i:​ 

 • godi adeilad newydd
 • estyn neu addasu adeilad
 • gwneud newidiadau i’r ffordd y caiff adeilad ei ddefnyddio, er enghraifft troi tŷ’n fflatiau neu droi adeilad diwydiannol yn gartref
 • cyflawni gwaith peirianneg neu waith arall, fel carthffosiaeth
 • dymchwel adeilad neu adeiledd
 • cyflawni gwaith ar adeilad rhestredig
 • cyflawni gwaith mewn ardal gadwraeth
 • cyflawni gwaith ar goed a ddiogelir neu goed mewn ardal gadwraeth
 • codi adeiladau amaethyddol newydd.

 

Mae Gwefan Cais Cynllunio Cymru​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd. yn cynnwya mwy o wybodaeth i'ch helpu i ddod o hyd i ba fath o ganiatâd cynllunio sydd ei angen arnoch, gan gynnwys:

 • Ceisiadau electronig ar gyfer caniatâd cynllunio 
 • dysgu am y system gynllunio 
 • gwybodaeth am ddatblygiad 
 • apelio yn erbyn penderfyniad cynllunio 
 • ymchwilio i’r polisi llywodraeth diweddaraf 
 • darllen a lawrlwytho’r canllaw cymorth 
 • ffurflenni a dogfennau eraill

Datblygiadau a ganiateir lle nad oes angen caniatâd cynllunio arnoch 

Mae rhai mân welliannau, addasiadau ac estyniadau y gallwch eu gwneud i’ch tŷ nad oes angen caniatâd cynllunio arnoch i’w cwblhau. Gall y rhain gynnwys mathau penodol o bortsh, heuldai gwydr o faint penodol a rhai addasiadau mewnol.

 

‘Datblygiadau a ganiateir’ yw’r enw ar y rhain. Gallwch gael rhagor o gyngor ar ddatblygiadau a ganiateir drwy lawrlwytho llyfryn gwybodaeth o wefan Lywodraeth C​​​​ymru​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd neu o’r Ceisiadau Cynllunio Cymru​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd cenedlaethol.

 

Ffyrdd eraill o gadarnhau a oes angen caniatâd cynllunio arnoch 

Os ydych dal yn ansicr a oes angen caniatâd cynllunio arnoch, gallwch: 

 

Os oes angen cyngor arnoch, gweler ymholiadau cyn ymgeisio.

​​
© 2022 Cyngor Caerdydd