Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Cynllunio > Sut i wneud cais cynllunio > Oes angen caniatâd cynllunio arna i

Oes angen caniatâd cynllunio arna i?

Bydd angen caniatâd cynllunio arnoch os ydych am addasu adeilad, darn o dir neu adeiledd parhaol (fel wal) a bod angen i chi wneud gwaith adeiladu i gyflawni hyn. Bydd angen caniatâd cynllunio arnoch hefyd os bydd y gwaith yn newid y ffodd y caiff yr adeilad neu’r tir ei ddefnyddio.

 

Gwneud cais am ganiatâd cynllunio

 

Fel arfer, bydd angen caniatâd cynllunio arnoch i:

 

  • godi adeilad newydd
  • estyn neu addasu adeilad
  • gwneud newidiadau i’r ffordd y caiff adeilad ei ddefnyddio, er enghraifft troi tŷ’n fflatiau neu droi adeilad diwydiannol yn gartref
  • cyflawni gwaith peirianneg neu waith arall, fel carthffosiaeth
  • dymchwel adeilad neu adeiledd
  • cyflawni gwaith ar adeilad rhestredig
  • cyflawni gwaith mewn ardal gadwraeth
  • cyflawni gwaith ar goed a ddiogelir neu goed mewn ardal gadwraeth
  • codi adeiladau amaethyddol newydd.

 

Mae gan wefan y Ceisiadau Cynllunio Cymru​​​​​​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd

 

Mae’r Ceisiadau Cynllunio Cymru yn wefan genedlaethol sy’n cynnig gwybodaeth am ganiatâd cynllunio yng Nghymru a Lloegr. Mae’r wybodaeth a’r gwasanaethau y mae’n eu cynnig ar gyfer perchnogion tai, busnesau, gweithwyr cynllunio proffesiynol a swyddogion y Llywodraeth.

 

Mae Cyngor Caerdydd wedi’i integreiddio’n llawn yn y Ceisiadau Cynllunio Cymru.

 

Mae gan y Ceisiadau Cynllunio Cymru ddiagram o dŷ y gallwch glicio arno sy’n rhoi cyngor ar gynllunio ar amryw rannau o’ch eiddo, fel newid ffenestri, gosod gatiau neu adeiladu garej.

 

Sicrhewch eich bod wedi clicio ar y Ddraig Goch ar ochr dde uchaf y dudalen i weld gwybodaeth a rheoliadau Cymru.

 

Datblygiadau a ganiateir lle nad oes angen caniatâd cynllunio arnoch

 

Mae rhai mân welliannau, addasiadau ac estyniadau y gallwch eu gwneud i’ch tŷ nad oes angen caniatâd cynllunio arnoch i’w cwblhau. Gall y rhain gynnwys mathau penodol o bortsh, heuldai gwydr o faint penodol a rhai addasiadau mewnol.

 

‘Datblygiadau a ganiateir’ yw’r enw ar y rhain. Gallwch gael rhagor o gyngor ar ddatblygiadau a ganiateir drwy lawrlwytho llyfryn gwybodaeth o wefan Lywodraeth Cymru​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd neu o’r Ceisiadau Cynllunio Cymru​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd cenedlaethol.

 

Ffyrdd eraill o gadarnhau a oes angen caniatâd cynllunio arnoch

 

Os ydych dal yn ansicr a oes angen caniatâd cynllunio arnoch, gallwch:

 

 

Os oes angen cyngor arnoch, gweler ymholiadau cyn ymgeisio.

English