Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Canllawiau Cynllunio Ategol

Ymgynghoriadau blaenorolCymeradwywyd y CCA canlynol ar 20 Mehefin 2019.


Cymeradwywyd y CCAau canlynol ar 19 Gorffennaf 2018.

Cymeradwywyd y CCAau ar 30 Tachwedd 2017

Tan fod y dogfennau terfynol ar gael cyfeiriwch at bapurau’r Cyngor​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd.


 • Canllawiau Cynllunio Ategol ar Seilwaith Gwyrdd
 • Nodyn Canllaw Technegol ar Ecoleg a Bioamrywiaeth
 • Nodyn Canllaw Technegol ar Goed a Datblygu
 • Nodyn Canllaw Technegol ar Hawliau Tramwy Cyhoeddus a Datblygu
 • Nodyn Canllaw Technegol ar Goridorau Afonydd
 • Nodyn Canllaw Technegol ar Warchod a Darparu Mannau Agored wrth Gynnal Gwaith Datblygu Newydd
 • Nodyn Canllaw Technegol  ar Briddoedd a Datblygu
 • Safleoedd Mewnlenwi (CCA)
 • Cynllunio ar gyfer Iechyd (CCA)
 • Estyniadau a Newidiadau i Safleoedd Preswyl (CCA)
 • Defnyddiau Bwyd, Diod a Hamdden (CCA)
 • Diogelu Busnesau a Thir Diwydiannol a Safleoedd (CCA)
 • Cyfleusterau Gofal Plant (CCA)Cymeradwywyd y Canllawiau Cynllunio Atodol ar 26 Ionawr 2017
 


Cymeradwywyd y Canllawiau Cynllunio Atodol ar 20 Hydref 2017.​​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd