Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Cynllunio > Polisi cynllunio > Canllawiau Cynllunio Ategol

Canllawiau Cynllunio Ategol: Ymgynghoriadau Cyfredol a Diweddar

Ymgynghoriadau Cyfredol

Mae Cyngor Dinas Caerdydd wrthi’n paratoi'r Canllawiau Cynllunio Ategol drafft canlynol i Gynllun Datblygu Lleol Caerdydd a fabwysiadwyd (Ionawr 2016):


Mae fersiwn drafft ar gyfer y Canllaw Cynllunio Ategol hwn wedi ei greu ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus a fydd, ar ôl ei gymeradwyo, yn ystyriaeth bwysig wrth wneud penderfyniadau ynghylch unrhyw geisiadau cynllunio.

Mae copïau hefyd ar gael i’w gweld yn Swyddfeydd y Cyngor, Neuadd y Sir, Caerdydd CF10 4UW ac yn holl lyfrgelloedd y ddinas yn ystod eu horiau agor arferol.

Os hoffech gyflwyno unrhyw sylwadau a wnewch chi eu hanfon erbyn ddydd Iau 20 Rhagfyr 2018 at:

Creu Lleoedd - Dylunio
Cyngor Caerdydd
Ystafell 223 
Neuadd y Sir 
Glanfa’r Iwerydd
Caerdydd CF10 4UW

Dylunio@caerdydd.gov.uk


Ymgynghoriadau blaenorolCymeradwywyd y CCAau canlynol ar 19 Gorffennaf 2018.

Cymeradwywyd y CCAau ar 30 Tachwedd 2017

Tan fod y dogfennau terfynol ar gael cyfeiriwch at bapurau’r CyngorDolen allanol yn agor mewn ffenest newydd .


 • Canllawiau Cynllunio Ategol ar Seilwaith Gwyrdd
  • Nodyn Canllaw Technegol ar Ecoleg a Bioamrywiaeth
  • Nodyn Canllaw Technegol ar Goed a Datblygu
  • Nodyn Canllaw Technegol ar Hawliau Tramwy Cyhoeddus a Datblygu
  • Nodyn Canllaw Technegol ar Goridorau Afonydd
  • Nodyn Canllaw Technegol ar Warchod a Darparu Mannau Agored wrth Gynnal Gwaith Datblygu Newydd
  • Nodyn Canllaw Technegol  ar Briddoedd a Datblygu
 • Safleoedd Mewnlenwi (CCA)
 • Cynllunio ar gyfer Iechyd (CCA)
 • Estyniadau a Newidiadau i Safleoedd Preswyl (CCA)
 • Defnyddiau Bwyd, Diod a Hamdden (CCA)
 • Diogelu Busnesau a Thir Diwydiannol a Safleoedd (CCA)
 • Cyfleusterau Gofal Plant (CCA)Cymeradwywyd y Canllawiau Cynllunio Atodol ar 26 Ionawr 2017
 


Cymeradwywyd y Canllawiau Cynllunio Atodol ar 20 Hydref 2017.
​​​
English