Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Grant Caledi i Denantiaid

Mae’r Cynllun Grant Tenantiaeth wedi cau ac nid ydyn yn cymeryd mwy o ymgeisiadau.

Os ydych eisiau trafod ol-ddyledion rhent neu unrhyw anhawster ariannol, cysylltwch a’r Llinell Gyngor ar 029 2087 1071.

Os ydych wedi derbyn rhybudd troi allan o’ch cartref neu os oes  gennych bryderon arall ynglyn a thai (yn cynnwys peidio cael unrhyw le i aros),
cysylltwch a’r Tim Opsiynau Tai ar frys ar 029 2057 0750.

Fel arall, danfonwch ebost o unrhyw Ymholiad am eich amgylchiadau tai I CymorthRhent@caerdydd.gov.uk ​


© 2022 Cyngor Caerdydd