Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Sut mae cofrestru i bleidleisio

​​​​​​I bleidleisio mewn unrhyw etholiad neu refferendwm y DU, mae'n rhaid eich bod wedi’ch cofrestru i bleidleisio. Mae'n hawdd iawn cofrestru i bleidleisio ac nid yw’n cymryd mwy na 5 munud fel arfer.

Dim ond unwaith mae angen i chi gofrestru - nid ar gyfer pob etholiad. Bydd angen i chi gofrestru eto os ydych wedi newid eich enw, eich cyfeiriad neu'ch cenedligrwydd. 

I gofrestru gofynnir i chi am y manylion canlynol:

  • eich enw llawn
  • eich cyfeiriad post
  • eich dyddiad geni
  • eich rhif yswiriant gwladol (os ydych yn 16 oed neu'n hŷn)


Mae eich rhif Yswiriant Gwladol i'w weld ar waith papur swyddogol fel slipiau cyflog neu lythyrau am fudd-daliadau neu gredydau treth.Os na allwch chi ddarparu unrhyw un o'r manylion hyn am unrhyw reswm, efallai y bydd angen i ni gysylltu â chi am ragor o wybodaeth. 

Os ydych chi wedi darparu eich cyfeiriad e-bost, dylech gael e-bost cadarnhau ar ôl i chi wneud cais i gofrestru.  

Os nad ydych chi wedi rhoi cyfeiriad e-bost, byddwch yn derbyn llythyr drwy’r post. 

Cymorth i gofrestru ar-lein
Os oes gennych chi, neu rywun rydych chi'n ei adnabod, anabledd dysgu, gallwch chi ddefnyddio'r canllaw hawdd ei ddarllen ar wefan GOV.UK

Ydych chi'n gymwys i gofrestru i bleidleisio?


Gallwch chi gofrestru i bleidleisio os ydych yn byw yng Nghaerdydd ac yn 14 oed neu'n hŷn, a’ch bod yn:

  • Ddinesydd Prydeinig neu Wyddelig, neu 
  • Dinesydd o'r Gymanwlad sydd â chaniatâd i ddod neu i aros yn y DU  neu nad oes angen caniatâd o'r fath arno, neu
  • Gwladolyn tramor sydd â chaniatâd i ddod neu i aros yn y DU neu nad oes angen caniatâd o'r fath arno, neu 
  • Dinesydd yr Undeb Ewropeaidd


Os ydych chi’n fyfyriwr, byddwch chi’n gallu cofrestru yn eich cyfeiriad cartref a'ch cyfeiriad yn ystod y tymor.

Dod o hyd i ragor o wybodaeth am gymhwysedd i gofrestru a phleidleisio.

Ydych chi eisoes wedi cofrestru?


Os nad ydych yn siŵr a ydych wedi cofrestru ai peidio, byddwn yn gallu helpu. Cysylltwch â ni. 

Cofrestru drwy'r post


Gallwch chi lawrlwytho ac argraffu ffurflen gofrestru i bleidleisio​, ei llenwi, ei llofnodi, a’i hanfon atom.    

Os na allwch chi lawrlwytho ac argraffu'r ffurflen, gallwch gysylltu â ni i ofyn am argraffiad o'r ffurflen hon.

Cofrestru dros y ffôn

Gallwch chi gofrestru trwy ffonio 029 2087 2087. 

Oriau agor: Dydd Llun i ddydd Gwener, 9am tan 4pm. 

Cysylltu â ni


Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen cymorth, cysylltwch â ni. 

Ffôn:  029 2087 2088

E-bost: gwasanaethauetholiadol@caerdydd.gov.uk 

Gwasanaethau Etholiadol
Ystafell 263, Neuadd y Sir,
Glanfa'r Iwerydd 
Caerdydd 
CF10 4UW


​​​

© 2022 Cyngor Caerdydd