Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Gweithredu diwydiannol

Bydd y penderfyniad ynghylch a fydd ysgol eich plentyn ar agor ar ddiwrnodau pan gynigir gweithredu diwydiannol, yn cael ei wneud gan ysgol eich plentyn, yn seiliedig ar amgylchiadau unigol yr ysgol ac asesiadau risg.

Bydd ysgol eich plentyn yn cyfleu eu penderfyniad a'u cynlluniau o leiaf dri diwrnod gwaith cyn gweithredu diwydiannol arfaethedig​. Efallai na fydd cynlluniau'r un fath ar gyfer pob un o'r dyddiau unigol.

Gwiriwch a yw eich ysgol ar agorHolwch eich ysgol am fwy o fanylion, nid yw pob un wedi rhoi gwybodaeth i’r awdurdod lleol.​​


© 2022 Cyngor Caerdydd