Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Ffioedd

​​​​​​O fis Medi 2021 byddwn yn codi prisiau tymhorol.  Nid yw’r pris fesul gwers wedi newid, ond byddwn yn bilio fesul tymor yn hytrach na fesul gwers.  Mae 20 munud a 30 munud wedi'u paru oherwydd nifer isel o bobl.

Mae ein prisiau tymor wedi'u diweddaru fesul disgybl. 


Ffioedd
Math y Wers​
​Pris Fesul Tymor​
Gwersi pâr 15 munud
​£63
Gwers unigol 15 munud
​£126
Gwers unigol 20 munud £168
Gwers unigol 30 munud​​
​£252


Os nad yw gwers eich plentyn ar gael mwyach, cysylltwch â ni i drafod eich opsiynau. ​

Talu Ffioedd 

Gallwch wneud taliad drwy gyfrif Paritor eich plentyn neu drwy ein cyfleuster Siop ParentPay. Byddwch yn derbyn e-bost yn rhoi gwybod i chi am ffioedd a sut i wneud taliad ar-lein. 


Gwersi

Stopio Gwersi

Os ydych chi am ganslo gwersi, cysylltwch â ni.

​Parhau â Gwersi 

​Os yw eich plentyn eisoes wedi cofrestru gyda ni ac nad ydych yn dymuno gwneud unrhyw newidiadau i'r gwersi, nid oes angen i chi ei gofrestru eto. Wedi cofrestru, mae cofrestru'n awtomatig bob blwyddyn academaidd.

Bydd disgyblion yn parhau ar y gofrestr nes i chi roi gwybod i ni eich bod am ganslo neu bod y plentyn yn cyrraedd Blwyddyn 6 neu 13.​Os oes gennych unrhyw ymholiadau, eisiau newid gwers neu offeryn, neu os yw eich plentyn wedi symud ysgol, cysylltwch â ni.  Byddwn yn eich cynghori ar y camau nesaf. 

Nodwch fod y tîm yn gweithio o bell o hyd  yn eu cartrefi ac nad oes ffonau gwaith ganddynt.​​​


​​
​​