Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

EOTAS

​​​​Mae addysg heblaw yn yr ysgol (AHY) yn ddarpariaeth addysgol a drefnir gan yr awdurdod lleol i ddiwallu anghenion penodol plant a phobl ifanc nad ydynt, am ba reswm bynnag, yn gallu mynychu ysgol brif ffrwd neu ysgol awdurdod lleol.

Plant a phobl ifanc sy’n derbyn AHY yw rhai o'n dysgwyr mwyaf agored i niwed ac mae'n flaenoriaeth sicrhau eu bod yn cael addysg addas, sydd o ansawdd da ac y gallant symud ymlaen ynddi.

Rhai o'r darpariaethau sy'n dod o dan gategori AHY yw Bryn y Deryn, sef ein Huned Cyfeirio Disgyblion (HCD), a'n Tîm Addysgu Cymunedol.

Pan fydd yr awdurdod lleol wedi lleoli dysgwyr mewn ysgolion arbennig annibynnol a rhai nas cynhelir, fel arfer drwy eu Datganiad o Anghenion Addysgol Arbennig, yna mae'r darpariaethau hyn hefyd yn cael eu categoreiddio fel AHY.

Mae Llywodraeth Cymru yn canolbwyntio ar wella deilliannau i ddysgwyr sy’n derbyn AHY ac mae wedi cynhyrchu'r cynllun hirdymor Fframwaith Gweithredu Addysg heblaw yn yr ysgol (AHY)(2.67mb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​.​

​​

Cysylltu â ni

© 2022 Cyngor Caerdydd