Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant

Rydym yn awyddus i glywed eich barn ar y gofal plant sydd ar gael ar hyn o bryd ledled Caerdydd a'r dylanwad y mae hyn yn ei gael ar eich ffordd o fyw. Bydd yr holl ymatebion sy’n dod i law yn cael eu cynnwys mewn raffl am ddim i ennill £50 o dalebau Caerdydd AM BYTH.

Bydd y wybodaeth a geir o'r arolwg hwn yn helpu'r Cyngor i nodi bylchau posibl yn y gwasanaeth.

Mae’r wybodaeth a geir yn y dogfennau hyn wedi’u dylunio i’w hargraffu. Mae’n bosib na fydd modd gweld popeth ar-lein.
​​
Dweud eich dweudMae'r cyfnod ymgynghori yn dechrau ar 16 Mai 2022 ac yn cau ar 12 Mehefin 2022.