Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Beth nesaf?

​​​​​​Beth nesaf?

​​​​​​​​​​Eich Bywyd. Eich dyfodol.
Os ydych rhwng 16 a 24 oed gallwn eich helpu i ddewis eich camau nesaf.  Porwch drwy'r opsiynau hyn i'ch helpu i benderfynu beth rydych am ei wneud nesaf: 
 

Mynd i’r coleg

Cymorth gyda dewis coleg yng Nghaerdydd. Mathau o gymwysterau sydd ar gael. Sut i wneud cais.

Mynd i'r chweched dosbarth

Cymorth i ddewis chweched dosbarth yng Nghaerdydd. Mathau o gymwysterau sydd ar gael. Sut i wneud cais.

Mynd i'r brifysgol

Cymorth i ddewis prifysgol yng Nghaerdydd. Gwybodaeth am baratoi i ddechrau addysg uwch.

Paratoi i weithio​

Gwasanaethau cymorth a chyngor gyrfa i'ch helpu i baratoi ar gyfer cyflogaeth. Cyfleoedd hunan-ddatblygu lleol i ychwanegu at eich CV.

Swyddi, prentisiaethau a chyfleoedd i raddedigion​​

Cymorth i ddod o hyd i swydd neu brentisiaeth yng Nghaerdydd. Swyddi lleol, graddedigion a chyfleoedd prentisiaeth i bobl ifanc.

Twf Swyddi Cymru+​

Dod o hyd i raglen Twf Swyddi Cymru + yng Nghaerdydd.​

Profiad gwaith ac interniaethau

Gwybodaeth am brofiad gwaith. Cyfleoedd profiad gwaith lleol.

Gwirfoddoli​

Gwybodaeth am wirfoddoli. Cyfleoedd gwirfoddoli lleol.

Cychwyn busnes​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​

Gwybodaeth am ddechrau busnes. Cyfleoedd i entrepreneuriaid ifanc yng Nghaerdydd.​

Cael eich ysbrydoli - Archwilio cyfleoedd newydd​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Os nad ydych yn siŵr o hyd beth sydd nesaf i chi, cewch eich ysbrydoli ac archwiliwch gyfleoedd lleol eraill i bobl ifanc gymryd rhan ynddynt.​

 


​​ ​​


Os hoffech roi gwybod i ni am gyfle i bobl ifanc yng Nghaerdydd, cysylltwch â ni. 


Cysylltu â ni

​​​​© 2022 Cyngor Caerdydd