Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Rhaglenni-a-chynlluniau

Datblygwyd y rhaglen mentora ieuenctid i ddiwallu rhai o anghenion addysgol nifer o bobl ifanc sy’n derbyn gofal gan y Cyngor a phobl ifanc sydd mewn perygl. 


Mae’r rhaglen yn rhoi cymorth mentora un-i-un i bobl ifanc er mwyn hyrwyddo ac annog presenoldeb priodol yn yr ysgol, a gwella cyrhaeddiad addysgol.


Drwy’r berthynas hon gall y mentor asesu anghenion addysgol unigol a ffactorau ymddygiadol a all fod yn creu rhwystrau i ddysgu. 


 

Sut i ddod o hyd i ni


 

Canolfan Ieuenctid Howardian
Hammond Way
Pen-y-lan
Caerdydd
CF23 9NB

 

029 2078 8394


 

I gael rhagor o wybodaeth a manylion am yr amseroedd agor, cysylltwch â ni.

 

Dod o hyd i ni ar Facebook

 

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd ar Facebook. Prif dudalen Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd yw https://www.facebook.com/#!/CardiffYouthService​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

Ceir rhestr o weithwyr ieuenctid, tudalennau a grwpiau ar Rwydwaith Facebook Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

Os oes rhywun yn honni ei fod yn rhan o’n rhwydwaith ond nad yw ar y rhestr, rhowch wybod i ni.


 

© 2022 Cyngor Caerdydd