Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Project Partneriaeth Tai (PPT)

​Mae Cartrefi Caerdydd yn bartneriaeth datblygu cyffrous rhwng Cyngor Caerdydd a’r datblygwr cenedlaethol, Wates Residential.
 
Mae wedi’i ddatblygu gan Gyngor Caerdydd i helpu i fynd i’r afael â’r angen tai ledled y ddinas trwy adeiladu’r cartrefi iawn yn y lleoedd iawn.  

Yn rhan o’r rhaglen adeiladir hyd at 1500 o eiddo ledled Caerdydd dros y 10 mlynedd nesaf. Bydd o leiaf 40% o’r cartrefi hyn (tua 600) yn gartrefi cyngor a fydd ar gael i’w rhentu trwy broses ddyrannu cyfredol y Cyngor​​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd
 
Bydd canran fach o gartrefi cyngor newydd ar gael i fod yn berchen arnynt trwy gynllun Perchentyaeth â Chymorth y Cyngor.  Mae’r cynllun hwn ar gyfer prynwyr tro cyntaf na allant fforddio prynu cartref newydd heb gymorth ariannol ar ffurf rhaniad ecwiti (rhaniad 70:30 fel arfer). 

Bydd oddeutu 900 o gartrefi newydd (60%) ar gael i’w prynu ar y farchnad agored trwy Wates Living Space Homes dan y brand ‘Cartrefi Caerdydd’. 

Mae amryw safleoedd ledled Caerdydd, a gaiff eu hadeiladu mewn 3 cham o 2017 tan 2025.  

Mae ceisiadau cynllunio eisoes wedi’u cymeradwyo ar gyfer pob safle Cam 1 fel a ganlyn:

  • Braunton a Clevedon / Golwg-y-Môr a Rhodfa’r Capten
  • Willowbrook West / Rhos yr Arian
  • Tŷ To Maen / Plas Hortensia  - cwblhawyd
  • Depo Llanrhymni
  • Snowden and Wilson Road
  • Tŷ Newydd
  • Walker House Ceisiadau Datblygu

Gellir gweld a thracio ceisiadau cynllunio wedi’u cyflwyno ar-lein trwy chwilio enw’r datblygiad ar Borthol Cynllunio Cyngor Caerdydd​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd.

Camau 1/2

​Safle Nifer Y tai (AMC)
​Gardd Fach, Highfields
Cynllun y safle (5mb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Argraff artist: Strydlun (1.3mb PDF) ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


Chwiliwch cynllunio ar gyfer ​Gardd Fach, Highfields​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd
42​
Golwg-y-Mor
Braunton Crescent (29-127) & Clevedon Road (12-46)
Cynllun gosodiad safle(15.8mb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Argraff artist: Delwedd CGI (7.3mb JPG)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


Chwiliwch am gynlluniau ar gyfer Braunton Crescent (29-127) & Clevedon Road (12-46)​​​​​​​​​​Link opens in a new window
​106
​Depo Llanrhymni
Cynllun gosodiad safle(1.2mb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Argraff artist: Strydlun (1.7mb JPG) ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


Chwiliwch am gynlluniau ar gyfer Depo Llanrhymni​​​​​​​​​​Link opens in a new window
31
​Rhos yr Arian
Willowbrook West
Cynllun gosodiad safle(24.7mb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Argraff artist: Delwedd CGI (1.1mb JPG) ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


Chwiliwch am gynlluniau ar gyfer Willowbrook West​​​​​​​​​​Link opens in a new window
​192
Plas Hortensia
Tŷ to Maen
Cynllun gosodiad safle(1.3mb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Argraff artist: Strydlun (4.1mb PDF) ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


Chwiliwch am gynlluniau ar gyfer Tŷ to Maen​​​​​​​​​​Link opens in a new window
​8
Lôn Walker
Walker House
Cynllun gosodiad safle(1.8mb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Argraff artist: Strydlun (857kb PDF) ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


Chwiliwch am gynlluniau ar gyfer Walker House​​​​​​​​​​Link opens in a new window
​16
​Ty Newydd
Cynllun gosodiad safle(583kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Argraff artist: Strydlun (932kb PDF) ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Wedi cyflwyno cais cynllunio Tŷ Newydd​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

​16

Wedi cyflwyno cais cynllunio Briardene​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

​39

Wedi cyflwyno cais cynllunio Snowden and Wilson Road​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

​​20
Cwrt Cartwright
​Llandudno Road
Cynllun gosodiad safle(4.4mb JPG)
Argraff artist: Strydlun (747kb PDF)
Argraff artist: Strydlun (862kb PDF)

Wedi cyflwyno cais cynllunio Llandudno Road​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

​16
Os hoffech chi fwy o wybodaeth am Cartrefi Caerdydd ffoniwch Adran Datblygu Tai – Cyngor Caerdydd:

029 2087 1947

Am ymholiadau safle cyffredinol cysylltwch â Wates Residential


029 2240 6777

Am unrhyw ymholiadau sy’n berthnasol i Berchentyaeth  Chymorth yn benodol, cysylltwch â​:
 
​​​​​​​​​