Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Project Partneriaeth Tai (PPT)

Mae Cartrefi Caerdydd yn bartneriaeth datblygu cyffrous rhwng Cyngor Caerdydd a’r datblygwr cenedlaethol, Wates Residential.
 
Mae wedi’i ddatblygu gan Gyngor Caerdydd i helpu i fynd i’r afael â’r angen tai ledled y ddinas trwy adeiladu’r cartrefi iawn yn y lleoedd iawn.  

Yn rhan o’r rhaglen adeiladir hyd at 1500 o eiddo ledled Caerdydd dros y 10 mlynedd nesaf. Bydd o leiaf 40% o’r cartrefi hyn (tua 600) yn gartrefi cyngor a fydd ar gael i’w rhentu trwy broses ddyrannu cyfredol y Cyngor​​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd
 
Bydd canran fach o gartrefi cyngor newydd ar gael i fod yn berchen arnynt trwy gynllun Perchentyaeth â Chymorth y Cyngor.  Mae’r cynllun hwn ar gyfer prynwyr tro cyntaf na allant fforddio prynu cartref newydd heb gymorth ariannol ar ffurf rhaniad ecwiti (rhaniad 70:30 fel arfer). 

Bydd oddeutu 900 o gartrefi newydd (60%) ar gael i’w prynu ar y farchnad agored trwy Wates Living Space Homes dan y brand ‘Cartrefi Caerdydd’. 

Mae amryw safleoedd ledled Caerdydd, a gaiff eu hadeiladu mewn 3 cham o 2017 tan 2025.  

Mae ceisiadau cynllunio eisoes wedi’u cymeradwyo ar gyfer pob safle Cam 1 fel a ganlyn:

  • Braunton a Clevedon / Golwg-y-Môr a Rhodfa’r Capten
  • Willowbrook West / Rhos yr Arian
  • Tŷ To Maen / Plas Hortensia  - cwblhawyd
  • Depo Llanrhymni
  • Snowden and Wilson Road
  • Tŷ Newydd
  • Walker House Ceisiadau Datblygu

Gellir gweld a thracio ceisiadau cynllunio wedi’u cyflwyno ar-lein trwy chwilio enw’r datblygiad ar Borthol Cynllunio Cyngor Caerdydd​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd.

Mae gwybodaeth cyn ymgynghoriad cynllunio ar gael trwy glicio ar y dolenni isod.


Camau 1/2

​Safle Nifer Y tai (AMC)
​Gardd Fach, Highfields
Cynllun y safle (5mb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Argraff artist: Strydlun (1.3mb PDF) ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


Chwiliwch cynllunio ar gyfer ​Gardd Fach, Highfields​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd
42​
Golwg-y-Mor
Braunton Crescent (29-127) & Clevedon Road (12-46)
Cynllun gosodiad safle(15.8mb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Argraff artist: Delwedd CGI (7.3mb JPG)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


Chwiliwch am gynlluniau ar gyfer Braunton Crescent (29-127) & Clevedon Road (12-46)​​​​​​​​​​Link opens in a new window
​106
​Depo Llanrhymni
Cynllun gosodiad safle(1.2mb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Argraff artist: Strydlun (1.7mb JPG) ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


Chwiliwch am gynlluniau ar gyfer Depo Llanrhymni​​​​​​​​​​Link opens in a new window
31
​Rhos yr Arian
Willowbrook West
Cynllun gosodiad safle(24.7mb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Argraff artist: Delwedd CGI (1.1mb JPG) ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


Chwiliwch am gynlluniau ar gyfer Willowbrook West​​​​​​​​​​Link opens in a new window
​192
Plas Hortensia
Tŷ to Maen
Cynllun gosodiad safle(1.3mb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Argraff artist: Strydlun (4.1mb PDF) ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


Chwiliwch am gynlluniau ar gyfer Tŷ to Maen​​​​​​​​​​Link opens in a new window
​8
Lôn Walker
Walker House
Cynllun gosodiad safle(1.8mb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Argraff artist: Strydlun (857kb PDF) ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


Chwiliwch am gynlluniau ar gyfer Walker House​​​​​​​​​​Link opens in a new window
​16
​Ty Newydd
Cynllun gosodiad safle(583kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Argraff artist: Strydlun (932kb PDF) ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Wedi cyflwyno cais cynllunio Tŷ Newydd​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

​16

Wedi cyflwyno cais cynllunio Briardene​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

​39

Wedi cyflwyno cais cynllunio Snowden and Wilson Road​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

​​20
Cwrt Cartwright
​Llandudno Road
Cynllun gosodiad safle(4.4mb JPG)
Argraff artist: Strydlun (747kb PDF)
Argraff artist: Strydlun (862kb PDF)

Wedi cyflwyno cais cynllunio Llandudno Road​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

​16
Os hoffech chi fwy o wybodaeth am Cartrefi Caerdydd ffoniwch Adran Datblygu Tai – Cyngor Caerdydd:

029 2087 1947

Am ymholiadau safle cyffredinol cysylltwch â Wates Residential


029 2240 6777

Am unrhyw ymholiadau sy’n berthnasol i Berchentyaeth  Chymorth yn benodol, cysylltwch â​:
 
​​​​​​​​​