Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Amhariadau ar Gasgliadau

​​​​​​Rydym yn ymwybodol bod rhai problemau parhaus o ran oedi gyda chasgliadau gwastraff.

Lle gwyddom fod problemau ar draws ardal gyfan, mae casgliadau'n cael eu haildrefnu a gallwch ddod o hyd i'ch dyddiad newydd wrth iddo gael ei ddiweddaru. Byddwch hefyd yn gallu rhoi gwybod am gasgliad a fethwyd,​ lle nad ydym wedi aildrefnu eich casgliad.

Darganfyddwch sut rydym yn delio â chasgliadau a fethwyd.​​

Gadewch eich gwastraff gardd neu eitem swmpus allan a byddwn yno i'w gasglu cyn gynted ag y gallwn.

​​

© 2022 Cyngor Caerdydd