Ni chasglwyd fy magiau neu biniau yr wythnos hon

Rhowch gwybod bod casgliad heb ei gasglu neu fod problem â’ch gwasanaeth sbwriel ac ailgylchu. 

Tipio anghyfreithlon, taflu sbwriel neu gronni o sbwriel​

Gadewch i ni wybod os ydych yn sylwi ar unrhyw tipio anghyfreithlon, taflu sbwriel neu gronni o sbwriel yng Nghaerdydd. 

Rhoi gwybod am fin olwynion neu gadi wedi’i dorri neu ar goll


Cofiwch ein bod yn codi tâl am finiau olwynion sydd wedi mynd ar goll neu wedi cael eu dwyn. Y ffi a godir yw £25 yr un am rai newydd.

​​​​ 

 

 

 

 

​​​​