Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Anifail marw

Rhowch wybod i ni os dewch chi o hyd i anifail marw ar unrhyw ffordd neu balmant sy'n cael ei gynnal a'i gadw gan y cyngor.​​  ​​
Yn anffodus, os gwneir cais i ddod i gasglu cath wedi marw, ni fydd ein timau’n gallu sganio microsglodion na chysylltu â pherchnogion.​


Llwytho...
© 2022 Cyngor Caerdydd