Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Diweddariad ar Gaeau Parciau

Pob gêm ymlaen y penwythnos hwn (Gwener 14, Sadwrn 15 a Sul 16 Ionawr)​.


Os gall pob tîm fod yn gyfrifol am symud sbwriel (poteli plastig, gwastraff cyffredinol ac ati) oddi ar y cae, ar hyd ymylon y caeau a gerllaw a gaiff ei greu gan yr holl gemau. Hyd yn oed os nad eich tîm chi sy'n gyfrifol am y sbwriel, byddai'n adlewyrchu'n dda arnom fel cymuned os byddem yn helpu i gadw'r parciau'n lâ​n. Diolch.

     


 

Nodwch: Mae'r penderfyniad hwn yn seiliedig ar waith Tîm Cynnal a Chadw Tir Parciau'r Cyngor wrth baratoi caeau at gemau a hefyd rhagolygon y tywydd i'r penwythnos. Dylai clybiau, timau a chwaraewyr gofio y gallai newidiadau i'r tywydd effeithio ar gemau penodol a gofynnir iddynt holi'r gynghrair, rheolwyr clybiau neu ddyfarnwyr.


Nodwch na fydd y Talu ac Arddangos newydd sydd ar waith ar feysydd parcio caeau Pontcanna a Llandaf yn gweithredu ar benwythnosau.​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​