Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Diweddariad ar Gaeau Parciau

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Mae pob gêm yn mynd ymlaen ​​y penwythnos hwn​​​​ dydd Sadwrn 4​ i ddydd Sul 5 Mai.

Mae pob tîm yn gyfrifol am gael gwared ar y sbwriel a adewir ar y caeau, llinellau ochr ac ardaloedd cysylltiedig hyd yn oed os nad yw’r sbwriel wedi’i adael gan eich tîm chi.  

Diolch am helpu i gadw ein parciau’n daclus.

Mae'r penderfyniad hwn yn seiliedig ar waith Tîm Cynnal a Chadw Tir Parciau'r Cyngor wrth baratoi caeau at gemau a hefyd rhagolygon y tywydd i'r penwythnos. Dylai clybiau, timau a chwaraewyr gofio y gallai newidiadau i'r tywydd effeithio ar gemau penodol a gofynnir iddynt holi'r gynghrair, rheolwyr clybiau neu ddyfarnwyr.

Cysylltu â ni

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd