Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Diweddariad ar gaeau parciau

Mae pob gêm ar gaeau chwarae’r parciau yn mynd yn eu blaenau y penwythnos hwn Dydd Gwener 11, Dydd Sadwrn 12, a Dydd Sul 13 Ionawr 2019.

Cofrestrwch i gael diweddariadau wythnosol ar gyflwr caeau drwy e-bost.

 

A all pob tîm fod yn gyfrifol am symud sbwriel (poteli plastig, gwastraff cyffredinol ac ati) oddi ar y cae, ymylon y cae a’r ardaloedd cyfagos. Diolch.

     


 

Nodwch: Mae'r penderfyniad hwn yn seiliedig ar waith Tîm Cynnal a Chadw Tir Parciau'r Cyngor wrth baratoi caeau at gemau a hefyd rhagolygon y tywydd i'r penwythnos. Dylai clybiau, timau a chwaraewyr gofio y gallai newidiadau i'r tywydd effeithio ar gemau penodol a gofynnir iddynt holi'r gynghrair, rheolwyr clybiau neu ddyfarnwyr.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
English