Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Pethau i'w gwneud yn ein parciau

O hanes naturiol i dreftadaeth a chwaraeon i ddigwyddiadau teuluol, mae rhywbeth i bawb ym mharciau Caerdydd.

 

Mae cerdded yn ffordd wych o fod yn iach ac mae cymryd rhan mewn taith gerdded iechyd​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd yn eich parc lleol yn ffordd hawdd o'ch helpu i fod yn ffit.

 

Rydym hefyd yn trefnu rhaglen teithiau cerdded tywys a digwyddiadau​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​ ​a gynhelir gydol y flwyddyn gydag ystod o deithiau cerdded â thema a gweithgareddau ymarferol yn addas i bawb o bob oedran.

 

Os hoffech drefnu digwyddiad neu weithgaredd mewn parc neu fan agored cysylltwch â ni. P'un ai'n ffair gymuned, yn lluniau priodas, yn ras hwyaid neu'n gyngerdd mawr, gallwn eich helpu.

 

Os ydych yn mwynhau bywyd yn yr awyr agored, mae digon o gyfleoedd i wirfoddolwyr fod yn rhan o'r gwaith o ofalu am ein parciau a'n mannau gwyrdd, a hefyd 'Grwpiau Cyfeillion' sy'n cefnogi eu mannau gwyrdd lleol.  ​​​​​

​​

Cysylltu â ni

​​​​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd