Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Hamdden, Parciau a Diwylliant

Gwiriwch y diweddariadau i wasanaethau ar ein tudalen COVID-19 (Coronafeirws) - Gwybodaeth i breswylwyr.

 

 

Canolfannau a Chyfleusterau Hamdden

Dod o hyd i ganolfan, chwilio am weithgaredd, trefnwch weithgaredd ar-lein, aelodaethau hamdden...

Parciau a Mannau Gwyrdd

Dod o hyd i barc, pethau i'w gwneud, diweddariad ar gaeau parciau, ardaloedd chwarae...

Beth sy'n digwydd

Gweld beth sy'n digwydd yn ardal Caerdydd...


Amgueddfeydd ac Orielau

Ein lleoliadau a digwyddiadau...

Chwarae Plant

Cyfleusterau chwarae, projectau chwarae, gweithio a gwirfoddoli...

Rhandiroedd

Safleoedd rhandir, Gwneud cais am lain, canllaw rhandiroedd Caerdydd...


 
​​​​