Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Asesiad Cychwynnol o'r Bygythiad Llifogydd

Adolygwyd yr Asesiad Rhagarweiniol o Perygl o Lifogydd (ARPL) ar gyfer Cyngor yn ystod 2017 gan ddefnyddio’r holl ddata risg llifogydd a’r wybodaeth bresennol a chytunwyd arno gyda Chyfoeth Naturiol Cymru 19 Rhagfyr 2017. 

Mae’r datganiadau isod yn disgrifio adolygiadau ar yr asesiad risg ers cyhoeddi adroddiad yr Asesiad Rhagarweiniol yn 2011. 

Perygl o Lifogydd yn y Gorffennol 
Cafwyd adolygiad ar y llifogydd ers cyhoeddi’r Asesiad Cychwynnol o’r Bygythiad Llifogydd cyntaf yn 2011 ac nid oedd llifogydd a berodd ddifrod sylweddol.

Risg o Lifogydd yn y Dyfodol
Ni chanfuwyd gwybodaeth newydd ers cyhoeddi’r Asesiad Rhagarweiniol o’r Perygl o Lifogydd cyntaf yn 2011 a arweiniodd at newid o ran deall risg o lifogydd yn y dyfodol. 

Ardaloedd Lle Mae Perygl o Lifogydd 
Caiff Cylch cyntaf yr Ardaloedd Lle Mae Perygl o Lifogydd yng Nghymru eu hadolygu fel rhan o ARPL manwl a chryno a fydd yn trafod holl ffynonellau risg o lifogydd erbyn 22 Rhagfyr 2018.
© 2022 Cyngor Caerdydd