Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Asesiad Cychwynnol o'r Bygythiad Llifogydd

​Adolygwyd yr Asesiad Rhagarweiniol o Perygl o Lifogydd (ARPL) ar gyfer Cyngor yn ystod 2017 gan ddefnyddio’r holl ddata risg llifogydd a’r wybodaeth bresennol a chytunwyd arno gyda Chyfoeth Naturiol Cymru 19 Rhagfyr 2017. 

Y datganiadau yn disgrifio adolygiadau ar yr asesiad risg ers cyhoeddi adroddiad yr Asesiad Rhagarweiniol yn 2011:


Perygl o Lifogydd yn y Gorffennol 

Cafwyd adolygiad ar y llifogydd ers cyhoeddi’r Asesiad Cychwynnol o’r Bygythiad Llifogydd cyntaf yn 2011 ac nid oedd llifogydd a berodd ddifrod sylweddol.

Risg o Lifogydd yn y Dyfodol

Ni chanfuwyd gwybodaeth newydd ers cyhoeddi’r Asesiad Rhagarweiniol o’r Perygl o Lifogydd cyntaf yn 2011 a arweiniodd at newid o ran deall risg o lifogydd yn y dyfodol. 

Ardaloedd Lle Mae Perygl o Lifogydd 

Caiff Cylch cyntaf yr Ardaloedd Lle Mae Perygl o Lifogydd yng Nghymru eu hadolygu fel rhan o ARPL manwl a chryno a fydd yn trafod holl ffynonellau risg o lifogydd erbyn 22 Rhagfyr 2018.​


© 2022 Cyngor Caerdydd