Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Mannau cynnes a chymorth bwyd

​​​​​Dewch o hyd i fannau cynnes, cwmni, prydau bwyd am ddim a bwyd i'ch cadw chi a'ch teulu yn gynnes ac yn ddiogel.​

Mannau cynnes

Mae ein Hybiau​ a phartneriaid eraill ar agor i chi. 

Cymorth bywd

Gallwch ddefnyddio ein map rhyngweithiol i ddod o hyd i bantrïoedd, banciau bwyd, ac oergelloedd cymunedol​ yn eich ardal. ​

Cymorth brys am fwyd

Os oes angen bwyd arnoch ar frys, gall ein Tîm Cyngor Ariannol, Hybiau a Llinell Gynghori roi talebau am fwyd brys. 

Ffoniwch 029 2087 1071 neu ewch i’ch Hyb lleol

Taliad DAF Cymorth Brys 
​​Grant yw’r taliad Cymorth Brys i helpu i dalu costau hanfodol, fel bwyd, os ydych: 


  • yn profi caledi ariannol eithafol
  • wedi colli'ch swydd
  • wedi gwneud cais am fudd-daliadau ac yn aros am eich taliad cyntaf


Gallwch wneud cais am y Gronfa Cymorth Brys ar-lein neu drwy ffonio 029 2087 1071. 

Prydau Ysgol Am DdimBydd disgyblion ysgolion cynradd ac uwchradd yn cael prydau ysgol am ddim os yw eu teulu'n derbyn budd-daliadau penodol.

Darganfyddwch a ydych yn gymwys a sut i wneud cais am brydau ysgol am ddim​.© 2022 Cyngor Caerdydd