Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Costau addysg ac ysgol

​Mynnwch gymorth ariannol os oes gennych blant yn yr ysgol.

Grant Hanfodion Ysgol 

Os ydych yn derbyn rhai budd-daliadau, gallech gael cymorth tuag at gost gwisg ysgol a chyflenwadau ysgol i'ch plentyn. 

Bydd gennych hawl i daliad o £125 os yw'ch plentyn yn:

  • mynychu ysgol gynradd a gynhelir,
  • mynychu ysgol uwchradd a gynhelir,
  • 4 i 15 oed mewn ysgol arbennig, canolfan adnoddau anghenion arbennig neu uned cyfeirio disgyblion.


Os yw'ch plentyn yn dechrau blwyddyn 7, byddwch yn cael £200.

Mae'r grant hefyd ar gael i unrhyw blentyn sy'n derbyn gofal sy'n mynychu ysgol yng Nghaerdydd.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am y Grant Hanfodion Ysgol.  

Gwneud cais am y Grant Hanfodion Ysgol. ​​Prydau ysgol am ddim

Gall disgyblion ysgolion cynradd ac uwchradd gael prydau ysgol am ddim os yw eu teulu'n derbyn budd-daliadau penodol.

Darganfyddwch a ydych yn gymwys ar gyfer prydau ysgol am ddim.

Trafnidiaeth ysgol am ddim

Gall disgyblion cynradd ac uwchradd gael trafnidiaeth am ddim i'r ysgol os ydych yn byw pellter penodol i ffwrdd o'r ysgol.

Darganfyddwch a yw eich plentyn yn gymwys i gael trafnidiaeth ysgol am ddim.

Lwfans Cynhaliaeth Addysg

Os ydych ar incwm isel ac mae’ch plentyn rhwng 16 a 18 oed ac yn dal i fod mewn addysg, efallai y bydd yn gymwys i gael Lwfans Cynhaliaeth Addysg. Bydd y taliad hwn yn cael ei wneud yn uniongyrchol i'ch plentyn i helpu tuag at gostau ysgol. 

Darganfyddwch a yw'ch plentyn yn gymwys i gael Lwfans Cynhaliaeth Addysg.

Educational Trusts’ Forum

Mae’r Educational Trusts’ Forum yn elusen sy'n darparu grantiau i deuluoedd sy'n wynebu anawsterau ac a allai fod yn cael trafferth talu costau ysgol.

 Dysgwch fwy a sut i wneud cais am grantiau costau ysgol​.​

​​​

© 2022 Cyngor Caerdydd