Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Biliau cartref ac ynni

​​​​Dewch o hyd i gymorth gyda’ch costau cartref, gan gynnwys biliau ynni a chyfleustodau.​​


Ymddiriedaethau ynni

Os oes angen cymorth arnoch, mae gwahanol gynlluniau a grantiau ar gael i'ch helpu gyda'ch biliau ynni. Efallai y bydd gan eich cyflenwr ynni ymddiriedolaeth ynni. 

Gall ymddiriedolaeth ynni eich helpu gyda’r canlynol: 

  • nwy, ynni a dyledion eraill y cartref, gan gynnwys treth gyngor ac ôl-ddyledion rhent, 
  • eitemau cartref sylfaenol, gan gynnwys peiriannau golchi a ffwrn,
  • cymorth ariannol eraill, gan gynnwys methdaliad, blaendaliadau a threuliau angladd. 


Ewch i wefan eich cyflenwr ynni i weld a oes ganddo ymddiriedolaeth a gwneud cais.
 
Os nad oes gan eich cyflenwr ymddiriedolaeth, gallwch wneud cais i Ymddiriedolaeth Ynni Nwy Prydain​

I gael rhagor o wybodaeth gallwch gysylltu â’r canlynol:

Talebau tanwydd


Os ydych yn cael trafferth rhoi credyd ar eich mesurydd ynni talu ymlaen llaw, gallech fod yn gymwys i hawlio talebau tanwydd. 

Ffoniwch y Tîm Cyngor Ariannol ar 029 2087 1071 neu ewch i'ch hyb lleol i gael rhagor o wybodaeth. 

Cronfa Cymorth Dewisol


Mae'r Gronfa hon yn darparu 2 fath o grant: 

  • Taliad Cymorth Brys,
  • Taliad Cymorth Unigol.


Dysgwch fwy a gwneud cais am y Gronfa Cymorth Dewisol

Dŵr Cymru

Os ydych yn cael trafferth talu eich biliau dŵr, efallai y bydd Dŵr Cymru yn gallu eich helpu. 

Pecynnau band eang ffô​nOs ydych yn hawlio budd-daliadau penodol, efallai byddwch yn gymwys i gael tariffau cymdeithasol. 

Darganfyddwch a allai’r tariff cymdeithasol​ eich helpu chi. ​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd