Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Atafaelu Enillion yn Uniongyrchol

​​​Mae Atafaelu Enillion yn Uniongyrchol (AEU) yn ffordd y gall cynghorau adennill dyledion gan unigolyn. I drefnu AEU, bydd y cyngor yn gofyn i gyflogwr wneud didyniadau o gyflog cyflogai. Yna caiff y swm hwn ei dalu i’r cyngor i leihau neu glirio dyled yr unigolion.

 

Mae Canllawiau Cyflogwyr i Atafaelu Enillion yn Uniongyrchol (145kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd yn cynnig cyngor ar beth sydd angen i gyflogwr ei wneud os caiff ei ofyn i gyflawni AEU.

 

Mae’n esbonio:

 

  • Sut i roi trefniant Atafaelu Enillion yn Uniongyrchol ar waith.
  • Sut i gyfrifo faint i’w ddidynnu o enillion y cyflogai.  
  • Sut a phryd i dalu’r arian a ddidynnwyd i’r Cyngor.  
  • Cyfrifoldebau’r cyflogwr dan y gyfraith. Rhaid cwblhau amserlen taliadau a’i hanfon i’r Cyngor i nodi faint o arian a ddidynnwyd o gyflog y cyflogai. Dylech atodi’r amserlen wedi’i llenwi i unrhyw daliadau siec neu ei hanfon ar wahân pan fyddwch yn gwneud taliadau drwy BACS.

 

Ceir esboniad o’r weithdrefn lawn yn y canllaw i gyflogwyr (145kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd.​ 

 

Nod y canllaw yw helpu cyflogwyr i ddeall y prif bwyntiau ynghylch Atafaelu Enillion Uniongyrchol, ond nodwch nad datganiad llawn o'r gyfraith ydyw.


Dysgwch fwy am ddeddfwriaeth AEU i gyflogwyr

 

Os ydych yn gyflogwr a bod gennych unrhyw gwestiynau ar ôl darllen y canllaw, cysylltwch â ni neu ffoniwch ni ar 029 2053 7500


Cysylltu â ni
© 2022 Cyngor Caerdydd