Cynlluniau Adnewyddu Cymdogaethau

Projectau adfywio ledled y ddinas, yn amrywio o barciau newydd a gwelliannau i ddiogelwch cymunedol.

Adfywio Ystadau Tai

Gwelliannau i amgylchedd ffisegol ystadau tai. Mae’r rhain yn cynnwys ardaloedd rhwng tai a fflatiau a gwelliannau i ardaloedd cymunedol fel cyfleusterau sychu dillad i drigolion a storfeydd biniau.

Adfywio Canolfannau Siopa Cymunedol

Gwelliannau i ganolfannau siopau ardal a lleol i sicrhau bod cymunedau yn parhau i fanteisio ar siopau a gwasanaethau lleol.  


Gwefan Adfywio Cymdogaethau​​​​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Ewch i wefan Adfywio Cymdogaethau Caerdydd am ragor o wybodaeth am brojectau adfywio ar draws y ddinas.​ 

Lonydd cefn

Ystyried dulliau o atal troseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol mewn lonydd cefn.​


Hybiau Cymunedol

Yn dod â gwasanaethau’r Cyngor a’i bartneriaid ynghyd dan un to, yn agos at y gymuned. Dod o hyd i'ch Hyb agosaf. 


​​​​​